Ambulance
acute zorg en besteld vervoer
Brandweer
werken aan brandveiligheid
GHOR
grootschalige geneeskundige hulpverlening
Meldkamer
coördinatie van alle hulp
Risico- en Crisisbeheersing
partners verbinden
Veiligheidshuis
Netwerk voor sociale veiligheid
 

Home

Nieuws

Vanaf 1 maart met de Diligence

13 februari 2017 / mdbruijn

Elk jaar ontvangt de meldkamer ambulancedienst Noord-Holland Noord ongeveer 1100 oproepen voor psychiatrische cliënten. Bij een deel van de cliënten is het niet noodzakelijk om met een ambulance vervoerd te worden. Een reden voor GGZ NHN en de ambulancedienst NHN om een nieuw zorgaanbod te ontwikkelen. Marijke van Putten, lid RvB van GGZ NHN en Martin Smeekes, bestuurder RAV NHN zijn ruim een jaar bezig geweest om een oplossing te vinden die past op de regio Noord-Holland Noord. Eind januari kwam een definitief akkoord van VWS voor het gaan uitvoeren van de pilot crisisdienst auto. “Naast de psycholance uit Amsterdam is deze pilot de enige die is toegestaan in Nederland”, vertelt Martin Smeekes trots. De pilot start per 1 maart 2017.

Lees verder
 

News items block