GHOR

Foto: / / VRNHN / Een oefening van de GHOR.

GHOR is de geneeskundige tak van de veiligheidsregio. Wanneer zich in Noord-Holland Noord een ramp of groot incident voordoet, coördineert de GHOR de inzet van de geneeskundige diensten.

De GHOR is de geneeskundige spin in het web bij rampbestrijding. Bij een ramp werken verschillende zorginstellingen en organisaties zoals GGD, ziekenhuizen, huisartsenposten, Slachtofferhulp en ambulancediensten onder de vlag van de GHOR als één organisatie samen. Daarnaast werkt de GHOR nauw samen met brandweer, politie en de 17 gemeenten in de regio Noord-Holland Noord. Als zich bijvoorbeeld een incident voordoet waarbij bepaalde stoffen kunnen vrijkomen, treedt de GHOR met de brandweer in overleg over eventuele gezondheidsrisico's voor omwonenden.

Preventie

Advies geven bij het opstellen van rampbestrijdingsplannen is een belangrijke taak van de GHOR. De GHOR inventariseert wat de te verwachten medische implicaties zijn als er iets zou misgaan. Als er dan daadwerkelijk een incident plaatsvindt, kunnen de hulpdiensten daarop sneller inspelen. De GHOR is ook betrokken bij het opstellen van Ziekenhuis Rampen Opvangplannen en specifieke plannen voor GGD en huisartsenposten. In het geval van de Mexicaanse griep heeft de GHOR samen met de huisartsenposten een callcenter geopend om publieksvragen te beantwoorden. Dit om de posten te ontlasten en te voorkomen dat 112 misbruikt wordt voor vragen over de griep. De GHOR adviseert ook over het beperken van geneeskundige risico's. Dat kan bijvoorbeeld gaan over adviezen bij nieuwbouwprojecten of grote publieksevenementen.

Opleiden en oefenen

De GHOR is verantwoordelijk voor het opleiden, trainen en oefenen van geneeskundige hulpverlening voor grootschalige inzetten. Met verschillende activiteiten worden medewerkers van zorginstellingen en -organisaties voorbereid.

Grootschalige Geneeskundige Bijstand

In onze regio heeft het Rode Kruis drie noodhulpteams (Alkmaar, Hoorn en Den Helder). De teams hebben de beschikking over een noodhulpvoertuig, die in Alkmaar staat en bij een incident het betreffende noodhulpteam ophaalt en naar het incident brengt. Deze teams zijn goed opgeleid en richten hun aandacht op de lichtgewonde slachtoffers, waardoor de medewerkers van de ambulancedienst hun handen vrij hebben voor de hulpverlening aan de zwaargewonden. Naast de dienstdoende ambulance in de eigen regio, kan ook snel ambulancebijstand uit andere regio’s gevraagd worden. Daarnaast wordt gebruikt gemaakt van de inzet van roostervrij (eigen) ambulancepersoneel. Zij krijgen in calamiteitensituaties de beschikking over een speciaal calamiteitenvoertuig met extra medisch materiaal en een tent om ook onder slechte weersomstandigheden te kunnen werken.

Hulpmaterialen

Het grote voordeel van het GGB-bijstandsmodel is dat er sprake is van een uniforme, landelijke werkwijze. Alle regio’s werken op dezelfde manier waardoor het beter aansluit op de dagelijkse zorg en er efficiënter gebruik gemaakt wordt van bestaande hulpmaterialen zoals bijvoorbeeld de haakarmbakken (container met medische materialen). In de oude situatie had iedere regio een eigen haakarmbak, nu doen zo’n vier regio’s samen met de haakarmbak, die voor onze regio overigens in Amsterdam gestationeerd is.

Film

Klik hier voor een filmpje met de uitleg van het nieuwe model Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB).