Vluchtelingen

De gemeenten in Noord-Holland Noord werken samen met Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en GGD Hollands Noorden aan de opvang van vluchtelingen. Op deze pagina vindt u informatie, tips en verwijzingen naar websites.

 

 

De grote instroom van vluchtelingen en landelijke beperking aan opvangcapaciteit maakt dat gemeenten in Nederland samen met de Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) hard werken  om opvanglocaties te vinden. In Noord-Holland Noord is de bestuurlijke coördinatie een Stuurgroep Vluchtelingen ingesteld onder leiding van de burgemeester van Schagen, Marjan van Kampen.

Stand van zaken aantal opvangplekken

In de regio Noord-Holland Noord vindt op een aantal locaties opvang van vluchtelingen en (uitgeprocedeerde) asielzoekers plaats. In totaal is er opvangcapaciteit voor meer dan 3000 personen.   

Handreiking verhoogde asielinstroom

Lees hier de meest recente handreiking verhoogde asielinstroom ten behoeve van het lokaal bestuur en betrokken partners, samengesteld door het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Veiligheid & Justitie. Onder het kopje 'Handige links' vindt u meer informatie naar de sites van de organisaties.

Vragen en antwoorden over asielbeleid

Klik hier voor 79 vragen en antwoorden over asielbeleid.