112

Foto: / / Hans Brouwers / De 112-centralist stelt u vragen om duidelijk te krijgen waar u bent en welke hulp nodig is.

Bel 112 voor spoedeisende hulp bij direct levensbedreigende situaties of wanneer u getuige bent van een misdrijf. Bijvoorbeeld na een verkeersongeluk, bij brand of wanneer iemand inbreekt. Dan telt elke seconde. Dit gratis Europees noodnummer belt u in alle EU-lidstaten. De 112-alarmcentrale stuurt dan onmiddellijk de juiste hulp, zoals brandweer, politie of ambulance.

Vragen

Wie 112 belt in de regio Noord-Holland Noord, komt terecht bij de meldkamer in Alkmaar. De 112-medewerker stelt eerst de vraag of u met politie, brandweer of ambulancezorg wilt spreken. Binnen enkele seconden wordt u doorverbonden met de betreffende centralist. Die zal vragen stellen om duidelijk te krijgen waar u bent en wat er aan de hand is. Als u mobiel belt, krijgt u overigens eerst de landelijke centrale in Driebergen aan de lijn. Die zal doorschakelen met de meldkamer in Alkmaar als u meldt dat u hulp nodig heeft in deze regio.

Onderweg

De centralist maakt de melding direct aan in het computersysteem. Daardoor kan een collega bij een noodsituatie al hulp sturen terwijl het gesprek voortduurt. De centralist die de melding aanneemt heeft op deze manier de tijd om vragen te stellen en een duidelijker beeld te krijgen van de situatie. Een collega op een andere plek in de meldkamer gaat nog tijdens het gesprek met de melding aan de slag en stuurt ambulance, brandweer of politie naar u toe.

Even niet bereikbaar?

Het is niet uit te sluiten dat u 1-1-2 soms even niet kunt bereiken, bijvoorbeeld door storing bij uw provider. Er zijn dan verschillende manieren om de hulpdiensten toch te bereiken.

  • Krijgt u geen gehoor met een vaste telefoon? Probeer het dan met een mobiele telefoon.
  • Belt u met een mobiele telefoon en krijgt u geen gehoor? Probeer het dan met een vaste telefoon.
  • Bel in het geval van een medische noodsituatie met de huisarts of huisartsenpost.
  • Blijf in het geval van een medische noodsituatie bij het slachtoffer en vraag altijd aan uw buren en omstanders om te helpen en te bellen. 

Spilfunctie

De meldkamer is het kloppende hart van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. In de meldkamer in Alkmaar zitten centralisten van ambulancezorg, brandweer en politie in één ruimte. Daarom spreken we van de Gemeenschappelijke Meldkamer. De medewerkers van de meldkamer hebben een spilfunctie. Zij moeten als eerste de ernst van een incident beoordelen en de ingezette eenheden coördineren en ondersteunen.

Paraatheid

De centralisten bewaken ook de paraatheid van de hulpdiensten. Zij moeten ervoor zorgen dat hulpverleners bij een incident binnen de daarvoor gestelde aanrijtijd aanwezig kunnen zijn. Als bijvoorbeeld alle ambulances van één ambulancepost op weg zijn naar meldingen, kan de centralist besluiten om tijdelijk een ambulance van een andere plek op te laten schuiven naar de lege post. Dit opdat er altijd een vrije ambulance is voor een eventuele nieuwe melding. Door de toenemende vraag naar ambulancezorg komt het voor dat alle ambulances onderweg zijn. De centralist zal bij een noodsituatie altijd proberen hulp te sturen. Dat kan soms ook de politie zijn. De politie heeft ook apparatuur in de auto om een reanimatie te verrichten.

Spoed

Om de paraatheid niet in gevaar te laten komen zal de centralist moeten beoordelen of het daadwerkelijk nodig is dat er hulpverleners met spoed op een melding af worden gestuurd. De meldkamer moet voorkomen dat de paraatheid in gevaar komt door loze of niet-spoedeisende meldingen. De centralist is soms genoodzaakt door te verwijzen naar andere hulp, zoals een huisartsenpost. Ook kan de centralist instructies geven aan de melder om directe hulp te verlenen, in afwachting van professionele hulpverleners. Een centralist kan u bijvoorbeeld vertellen hoe u moet starten met reanimeren.