5 kleuren van natuurbrandcodes terug naar 2 fases

6 april 2018 / naar overzicht
Foto: Hans Brouwers /

De brandweer en natuurorganisaties hebben afscheid genomen van vijf kleuren om aan te geven in welke risicofase de kans op natuurbrand zich bevindt. In de plaats daarvan zijn er nog maar twee ‘fasen’.

2 Fases

De boodschap is eenvoudig: Fase 1 is zoals altijd: wees voorzichtig met vuur in de natuur (regulier risico). Zodra een gebied in fase 2 zit (extra alert), vragen we inwoners en recreanten extra alert te zijn op het ontstaan van brand. En de brand zo snel mogelijk te melden via het alarmnummer 1-1-2. Ook geldt in deze fase in veel gevallen een stookverbod.

Waarom deze aanpassing?

Dit besluit is genomen door veiligheidsregio’s (brandweer), samen met natuurbeheerders, -eigenaren en ondernemers. De verschillende codes werkten verwarrend en in de vijf kleuren zaten maar twee verschillende ‘boodschappen’ voor het publiek. De ene boodschap gold voor de kleuren lichtgroen, groen en geel; de andere voor de kleuren oranje en rood.

Verwarring met weeralarmen

Daarnaast gaven termen als ‘code oranje’ of ‘code rood’ het beeld dat het in de natuur heel gevaarlijk zou zijn en dat het erg risicovol zou zijn om de natuur in te gaan. Dat was nooit de bedoeling van de kleuren.

De nieuwe fases zijn ook te zien op  www.natuurbrandrisico.nl.

Wat vraagt dit van gebruikers?

Gemeenten:
  • Eventuele koppelingen tussen de kleurcodes en een Algemene Plaatselijke Verordening moeten omgezet worden naar de fasen.
  • Ondernemers op wie de wijziging van invloed is moeten geïnformeerd worden. Denk hierbij aan recreatiebedrijven die sturen op een stookverbod.
Ondernemers in natuurgebieden:

Communicatie waarin gesproken wordt over de kleurcodes moet aangepast worden. Te denken valt aan een poster bij een campingreceptie dat er bij code rood een stookverbod geldt.

Gebiedsbeheerders:
  • Voorlichting richting gebruikers en bezoekers waarin gesproken wordt over de kleurcodes moet aangepast worden.
  • In het kader van een Algemene Plaatselijke Verordening kunnen er handhavende taken voortkomen uit de fasen. Dit gold overigens ook al bij de kleurcodes.
Operationele diensten:
  • Aan de site www.natuurbrandrisico.nl kan minder informatie ontleend worden, zoals de inzet van het aantal brandweereenheden.
  • In de alarmering zitten nog steeds de kleurcodes waaraan een inzet is gekoppeld. Op termijn vervalt hier ook het gebruik van kleuren en gaan we over naar de uitbreidingsrisico’s laag, normaal, hoog en zeer hoog.
naar overzicht