Aantal brandweervrijwilligers nagenoeg gelijk gebleven

14 juni 2017 / naar overzicht

Vandaag publiceert het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) de cijfers over het brandweerpersoneel in Nederland. Landelijk zien we dat de daling van het aantal brandweervrijwilligers van de afgelopen jaren is afgevlakt.

Herkenbaar beeld

Dit is een herkenbaar beeld voor onze regio. In onze regio zien we een lichte daling ten opzichte van vorig jaar, namelijk één procent. Dit percentage is beduidend minder dan de daling die uit de CBS-cijfers op te maken valt. Waarom?

Onterecht niet meegeteld

Veel beroepsbrandweermensen in onze regio zijn ook actief als brandweervrijwilliger. Bij het aanleveren van onze cijfers aan het CBS, hebben we deze collega's in 2016 als vrijwilliger meegeteld. Dit jaar hebben we deze collega's onterecht niet meegenomen in de telling. We gaan hierover in gesprek met het CBS.

Lichte daling

Wanneer we voor beide jaren op dezelfde wijze rapporteren, zien we een daling van één procent in het aantal vrijwilligers. Deze daling kan deels verklaard worden doordat een tiental collega's nog gebruik heeft gemaakt van de zogenaamde bedankregeling, waarover afspraken werden gemaakt met de vakbonden tijdens de regionalisering van de brandweer.

Andere factoren

Daarnaast waren (niet anders dan in voorgaande jaren) er ook dit jaar uiteenlopende andere factoren reden om afscheid te nemen van de brandweer, zoals: leeftijd, een verhuizing, wijziging in de thuis- of werksituatie, verminderde motivatie of afnemende fitheid.

Drukste opleidingsjaar ooit

Gelukkig namen we niet alleen afscheid. Het is ons gelukt om bijna net zoveel nieuwe collega's te vinden als dat er vertrokken. In 2016 mochten we reeds dertig nieuwe vrijwilligers verwelkomen. Op dit moment zijn er zelfs veertig brandweervrouwen en -mannen in opleiding. Daarmee gaat dit jaar de boeken in als het drukste opleidingsjaar ooit.

Vrijwilligers welkom!

Dit neemt niet weg dat het nog steeds moeilijk is om nieuwe collega's te vinden. Vooral voor het uitrukken overdag zijn op diverse kazernes in onze regio nieuwe vrijwilligers nog van harte welkom. Iets voor jou? Klik dan hier.

naar overzicht