In deze editie onder andere

  • Meldpunt Vangnet & Advies: Eén centraal meldpunt voor mensen met verward gedrag
  • Ervaringsdeskundige Margreet Kingma: Psychische kwetsbaarheid op de kaart zetten
  • Casus Kees: De praktijk van de persoonsgerichte aanpak
     

Lees de nieuwsbrief!