Het Operationeel plan Gasinstallaties bevat een beschrijving van incidentscenario’s en de wijze waarop deze incidenten bestreden kunnen worden op en in de nabijheid van hoge druk aardgastransportleidingen en aardgasbehandelinstallaties binnen Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Het plan heeft de status van Rampbestrijdingsplan voor de inrichtingen van TAQA in Alkmaar en Bergen, Gasunie in Anna Paulowna en NAM in Den Helder.

Het Operationeel plan Luchtvaartincidenten bevat een beschrijving van incidentscenario’s en de wijze waarop deze incidenten bestreden kunnen worden met betrekking tot luchtvaartongevallen binnen Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Het plan heeft de status van Rampbestrijdingsplan voor Maritiem Vliegkamp De Kooij, Den Helder Airport en Texel International Airport.

De ontwerpplannen zijn digitaal in te zien via deze link. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze met betrekking tot de ontwerpplannen vóór 16 april 2021 kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, Team Risico- en Crisisbeheersing, Postbus 416, 1800 AK Alkmaar of per e-mail via RCB@vrnhn.nl. Bij vragen kunt u contact opnemen via RCB@vrnhn.nl.