AED en werkwijze vergoeding verbruikskosten na een reanimatie

Foto: / / Jan Jong /

Het project Burger AED is een initiatief van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Dit project is opgezet om in de regio, in samenwerking met de gemeenten, een netwerk van AED's en burgerhulpverleners te realiseren.

Als iemand een hartstilstand krijgt, is het cruciaal dat de reanimatie binnen zes minuten start. Reanimatie en defibrillatie (schok geven met een AED) binnen de zes minuten geeft een kans op overleven van vijftig tot zeventig procent. Maar een ambulance is vaak langer onderweg.

De meldkamer van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord beschikt over een alarmeringssysteem dat aan geregistreerde inwoners een sms verstuurt. Deze inwoners ontvangen de sms als in hun directe woon- of werkomgeving gereanimeerd moet worden.

Het is een vrijwillig systeem en inwoners die zich aanmelden hoeven niet op specifieke tijden of dagen beschikbaar te zijn. Hoe meer mensen zich aanmelden, hoe groter de kans dat de reanimatie binnen zo kort mogelijke tijd gestart kan worden en de AED ingezet. Inwoners starten de reanimatie in afwachting van de ambulancemedewerkers die de zorg voor de patiënt overnemen zodra ze arriveren.

Kijk voor meer informatie op www.hartslagnu.nl

Werkwijze vergoeding AED na een reanimatie

De minister van VWS heeft budget ter beschikking gesteld om de verbruikskosten van de Automatische Externe Defibrillator (AED) na een reanimatie te vergoeden.  Heeft u als particulier, supermarkt, sportvereniging of andere niet-zorgaanbieder uw AED moeten inzetten voor een reanimatie?  U kunt deze kosten vergoed krijgen via de Regionale Ambulancevoorziening.

Belangrijke informatie

 • De regelgeving is ingegaan op 1 januari 2018.
 • Alle organisaties en particulieren kunnen een declaratie indienen, behalve WMG-zorgaanbieders.
 • U kunt de declaratie indienen bij de regionale Ambulance Voorziening in de regio waar de AED-inzet heeft plaatsgevonden.

Wanneer komt u voor vergoeding in aanmerking:

 • Het verbruik is gekoppeld aan een daadwerkelijke inzet van de AED ten behoeve van een reanimatie.
 • Het verbruik betreft pads en/of het uitlezen van de AED.
 • Batterijen worden alleen vergoed indien verbruik daadwerkelijk gekoppeld is aan de betreffende reanimatie (zoals wanneer de batterij iedere keer na de inzet van de AED vervangen moet worden).

Niet in aanmerking voor vergoeding komen:

 • Verbruiksartikelen die over datum zijn.
 • Verbruiksartikelen die periodiek vervangen moeten worden (zoals batterij).
 • Overige reguliere, eventueel terugkerende, kosten.

De declaratie moet de volgende informatie bevatten:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw telefoonnummer
 • Uw IBAN nummer
 • Datum declaratie
 • Adres of locatie en datum van de reanimatie waarvoor de AED is ingezet (géén naam patiënt)
 • Omschrijving van de te declareren kosten en het bedrag
 • Een kopie van de door u betaalde kosten van vervanging

U kunt uw declaratie indienen via onderstaande link:

http://bit.ly/2DKr4Nf

Gebruik van de link:

 1. Klik op de link waarna u naar de webpagina van Zivver wordt geleid.
 2. Vul uw naam en e-mailadres in en klik op Verzenden.
 3. U ontvangt in uw mail nu een uitnodiging om een veilig bericht te sturen aan de afdeling Digitale facturen van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
 4. Open deze mail en volg de instructie.