Burger AED

Foto: / / Jan Jong / Bij een hartstilstand is het cruciaal dat reanimatie binnen zes minuten start.

Het project Burger AED is een initiatief van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Dit project is opgezet om in de regio, in samenwerking met de gemeenten, een netwerk van AED's en burgerhulpverleners te realiseren.

Als iemand een hartstilstand krijgt, is het cruciaal dat de reanimatie binnen zes minuten start. Reanimatie en defibrillatie (schok geven met een AED) binnen de zes minuten geeft een kans op overleven van vijftig tot zeventig procent. Maar een ambulance is vaak langer onderweg.

De meldkamer van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord beschikt over een alarmeringssysteem dat aan geregistreerde inwoners een sms verstuurt. Deze inwoners ontvangen de sms als in hun directe woon- of werkomgeving gereanimeerd moet worden.

Het is een vrijwillig systeem en inwoners die zich aanmelden hoeven niet op specifieke tijden of dagen beschikbaar te zijn. Hoe meer mensen zich aanmelden, hoe groter de kans dat de reanimatie binnen zo kort mogelijke tijd gestart kan worden en de AED ingezet. Inwoners starten de reanimatie in afwachting van de ambulancemedewerkers die de zorg voor de patiënt overnemen zodra ze arriveren.

Burger AED is een extra service naast de reguliere ambulancezorg en draagt bij aan een grotere kans op het overleven van een hartstilstand. Mede dankzij Burger AED is de overlevingskans de laatste jaren al gestegen van 18% in 2006 naar 23% in 2011.

Kijk voor meer informatie op http://www.burgeraed.nl/.