Care zorgpartners

Infographics

Scenariokaarten

Onderstaande scenariokaarten zijn door de GHOR in nauwe samenwerking met een aantal zorgkoepels ontwikkeld. De kaarten zijn een uitwerking van de ‘zeven disbalansen’ die staan beschreven in het document ‘zorgcontinuïteit in balans’.

  1. Scenariokaart Ontruimen en evacueren
  2. Scenariokaart Tekort aan personeel
  3. Scenariokaart Uitval nutsvoorzieningen, apparatuur en ICT
  4. Scenariokaart Groot aanbod van cliënten
  5. Scenariokaart Logistieke stagnatie