Comfort met elektrisch brancardsysteem

4 juli 2018 / mvthoff naar overzicht
Foto: Rens Harzing Fotografie /

Alle ambulances van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord worden vanaf voorjaar 2018 gefaseerd uitgevoerd met een elektrisch brancardsysteem (Stryker Powerload). Dit elektrische brancardsysteem kan elektrisch omlaag/omhoog tillen en elektrisch in en uit de auto bewegen. Hiermee wordt de (til)belastbaarheid van de ambulancemedewerkers voor een groot deel gereduceerd.

In praktijk blijikt dat de 'gewone' brancard niet altijd in een lift past. Het nieuwe brancardsysteem biedt het voordeel dat het iets korter gemaakt kan worden, waardoor er wel gebruik gemaakt kan worden van een lift in plaats van de trap. Dit is bijzonder prettig voor zowel medewerker als patiënt.

Comfortabel en ergonomisch

We proberen maximaal te ontwikkelen binnen de Ambulancezorg, waarbij het voor de medewerkers en patiënten zo comfortabel en ergonomisch verantwoord mogelijk moet zijn.

naar overzicht