Informatie voor huidige klanten

Foto: / / Jan Jong / Brandmeldinstallaties die zijn aangesloten op het Openbaar Meldsysteem, hebben een rechtstreekse verbinding met de meldkamer brandweer van de veiligheidsregio.

Onderhoud brandbeveiligingsinstallatie en OMS

Als, bijvoorbeeld voor onderhoud, de doormelding tijdelijk onderbroken moet worden, geeft de monteur dit door aan zowel de Regionale Alarm Centrale van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (072 567 86 78) als aan de meldkamer van de OMS-leverancier. Houd altijd OMS nummer bij de hand. Let op: alleen melden bij de meldkamer van de OMS-leverancier voorkomt niet dat een eventuele brandmelding doorgaat naar de Regionale Alarm Centrale van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Stel dus in ieder geval altijd de Regionale Alarm Centrale van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord in kennis.

Testen brandbeveiligingsinstallatie en OMS

Als een brandbeveiligingsinstallatie getest wordt door een beheerder (voorheen opgeleid persoon) belt hij/zij (7.00 - 16.00 uur) voor de test met de Regionale Alarm Centrale van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord(072 567 86 78) om de test aan te kondigen. Door de Regionale Alarm Centrale wordt de doormelding dan tijdelijk op 'niet actief' gezet. Dat houdt in dat brandmeldingen wel binnen komen, maar niet leiden tot het alarmeren van de brandweer.

Via de website oms.veiligheidsregio-nhn.nl met gebruiksnaam: oms en wachtwoord: vr2010 kunnen online de gemaakte testmeldingen worden gevolgd. Als de testen goed zijn verlopen wordt de doormelding weer actief gezet door te bellen met de Regionale Alarm Centrale van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Zijn uw gegevens nog actueel?

Voor een goed functioneren van het systeem maar vooral voor een adequate opvolging van een brandmelding is het noodzakelijk dat de Regionale Alarm Centrale van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord beschikt over actuele en juiste gegevens van de aansluiting en de te waarschuwen contactpersonen in geval van brand of bijzondere omstandigheden. Gebruik het wijzigingsformulier om de meldkamer te informeren over aanvulling of wijzigingen van deze gegevens.

Vragen, opmerkingen en / of klachten?

Abonnees van het openbaar meldsysteem met vragen en / of opmerkingen over de aansluiting op de Regionale Alarm Centrale van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord kunnen ons (onder vermelding van het OMS nummer) bereiken via:
Bij voorkeur per email: oms@vrnhn.nl of anders telefonisch: 072 567 86 78