Investeren in veiligheid en arbeidshygiëne op de kazernes: Resultaat onderzoek staat van onze brandweerkazernes bekend

5 oktober 2018 / mdbruijn naar overzicht
Foto: 5 oktober 2018 /

De resultaten van het onderzoek naar de staat van onze brandweerkazernes zijn bekend. Gelukkig ziet het er goed uit. Bijna alle kazernes voldoen aan de afgesproken NEN2767 score 3. Dat betekent dat de kazernes in redelijke conditie of zelfs in goede of uitstekende conditie zijn. Maar een aantal zaken moet nog worden opgepakt, want we willen natuurlijk dat al onze brandweermensen veilig en gezond kunnen werken. Dit onderzoek is de eerste stap om alle brandweerkazernes op orde te krijgen volgens de laatste gezondheidseisen en veiligheidseisen.

Afspraken met onze gemeenten over de staat van de brandweerkazernes

Met de resultaten van het onderzoek gaan we in gesprek met onze zeventien gemeenten. We willen dan afspreken dat zij, wanneer dat nodig is, achterstallig onderhoud wegwerken en de voorzieningen in het kader van arbeidshygiëne op orde maken. Over twee jaar kijken we opnieuw naar de staat van de brandweerkazernes.

Alle brandweerkazernes in Noord-Holland Noord onderzocht op vijf punten

We hebben onze 52 brandweerkazernes laten onderzoeken op vijf punten. Deze punten zijn: arbeidshygiëne, achterstallig onderhoud, hoogte meerjarenonderhoudsplan (MJOP’s), ernstige gebreken die invloed hebben op het primaire proces en NEN conditie. De meeste kazernes zijn eigendom van de gemeentes. Daarom gaan we over de uitkomsten van het onderzoek in gesprek met onze gemeenten. Dertien kazernes zijn tijdelijk ons eigendom.

Arbeidshygiëne nog niet overal volgens de laatste inzichten

De laatste jaren weten we steeds beter hoe gevaarlijk rook en roet is. Daarom willen we schoon en vuil gescheiden houden. Dit is een relatief nieuw inzicht waarop nog niet al onze kazernes zijn ingericht. Bij de toets op de arbeidshygiëne is gekeken of er in een kazerne een aparte kleedruimte is voor vuile bluspakken. In bijna de helft van onze brandweerkazernes is gelukkig een aparte kleedruimte voor vuile bluspakken, maar bij 27 kazernes nog niet. Ook is gekeken of een kazerne een voertuigafzuigsystemen heeft dat ervoor zorgt dat uitlaatgassen niet in de kazerne terecht komen. Bijna veertig kazernes hebben een voertuigafzuigsysteem, maar bij dertien kazernes helaas nog niet het geval.

Weinig achterstallig onderhoud gevonden

Bij de kazernes is achterstallig onderhoud gevonden. Gelukkig heeft de gemeente Hoorn intussen een enorme bijdrage geleverd en kan de brandweerkazerne in Hoorn als voorbeeld dienen van een kazerne waar het onderhoud juist heel goed door de gemeente opgepakt is.

Beoordeling reservering meerjarenonderhoudsplannen voldoende

Per kazerne is een meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Daarmee kunnen de gemeenten beoordelen of ze voldoende of onvoldoende geld gereserveerd hebben voor het onderhoud. Het blijkt dat de meeste gemeenten voldoende geld gereserveerd hebben.

Ernstige gebreken - Houtrot en beschadigde vloercoating bij een kazerne

Van ernstige gebreken die het gebruik van de kazerne niet mogelijk maakt is in onze regio geen sprake. Bij de kazerne in Slootdorp in de gemeente Hollands Kroon zijn wel twee ernstige gebreken geconstateerd. In de constructieve balken bij de aansluiten van twee dakvlakken zit houtrot. Daarnaast is de vloercoating in de kazerne op meerdere plekken beschadigd.

NEN score 3 voor bijna alle kazernes – redelijke conditie of beter

Alle kazernes voldoen aan de NEN score 3. Dat betekent dat ze in ieder geval in redelijke conditie of beter zijn. Bij niveau 3 zijn er zichtbare gebreken die de kwaliteit van de kazerne niet aantasten. Alleen de kazerne in Middenmeer haalt deze score niet, want in deze kazerne is ernstige houtrot gevonden, zijn te technische installaties sterk verouderd en zijn er verzakkingen op het terrein.  

naar overzicht