Landelijke verspreiding jodiumtabletten start 10 oktober

6 oktober 2017 / naar overzicht

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) start op 10 oktober met het versturen van jodiumtabletten naar 1,2 miljoen huishoudens in Nederland.

De tabletten worden gestuurd aan mensen tot en met veertig jaar die binnen de 20 kilometer van een kernreactor wonen, en huishoudens met kinderen tot achttien jaar die minder dan 100 kilometer van een kernreactor wonen.

Verspreiding in omgeving Petten

In Petten bevindt zich een Onderzoekslocatie (OLP) waar de Hoge Fluxreactor (HFR)staat. De OLP wordt regelmatig onderzocht op veiligheid door de landelijke Nucleaire Autoriteit Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Uit deze inspecties blijkt dat de OLP veilig is. Hoewel de kans op een stralingsongeval bij de OLP heel klein is, is het belangrijk om de juiste voorbereidingen te treffen voor het geval er wél iets gebeurt. Een van die voorbereidingen is het vooraf uitdelen van jodiumtabletten.

Toch ontvangen inwoners van onze regio nu geen tabletten. Wij (Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, gemeente Schagen en GGD Hollands Noorden) hebben deze jodiumtabletten namelijk al eind 2016 verspreid omdat onduidelijk was hoe lang de landelijke actie op zich zou laten wachten.

Rijksoverheid moest het een en ander onderzoeken en gesprekken aangaan met ketenpartners en brancheorganisaties. Wij wilden ons vast adequaat voorbereiden op een mogelijk stralingsongeval. Daarom is er in onze regio voor gekozen om begin 2016 te starten met ons project, de nodige voorbereidingen te treffen (onder andere gesprekken met de betrokken partijen) en uiteindelijk eind 2016 over te gaan tot de verspreiding van jodiumtabletten in de 4 km zone rondom HFR. Dit allemaal uiteraard in nauw overleg met het ministerie van VWS.

Onze regio hoeft daarom niet meer mee te doen met de landelijke actie. Meer informatie over die landelijke actie kunt u hier vinden. Op de website van de gemeente Schagen vindt u meer informatie over de verspreidingsactie van vorig jaar.

naar overzicht