Missie & visie

Foto: / / Veiligheidsregio Noord-Holland Noord staat voor het verkleinen van risico’s en het beperken van leed en (gezondheids)schade bij incidenten

Het motto van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is samen hulpvaardig.

De missie luidt:

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord staat voor het verkleinen van risico’s en het beperken van leed en (gezondheids)schade bij incidenten. Dit doen we door het bieden van adequate hulp en intensief samen te werken met andere partijen die betrokken zijn bij veiligheid en hulpverlening. Burgers en bedrijven stimuleren we tot zelfredzaamheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.

Kerncompetenties voor medewerkers bij de veiligheidsregio zijn:

  • Sterk in samenwerking
  • Hulpvaardig
  • Daadkrachtig