Periodiek Preventief Medisch Onderzoek voor de brandweer

30 juni 2017 / naar overzicht

Het brandweervak is fysiek en mentaal zwaar en niet geheel zonder risico. Er moet in soms extreme omstandigheden gewerkt worden. Fit zijn is in het werk van cruciaal belang. Het repressieve brandweerwerk is dan ook aangemerkt als een zogenaamde ‘bezwarende’ functie. In dat kader worden onze brandweercollega's ook getraind en wordt er periodiek een medisch onderzoek gedaan om te toetsen of de zij kunnen voldoen aan de eisen die het brandweervak aan hen stelt.

Wat is het PPMO

Mede om de fitheid te testen, is er het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO). Dit is het gezondheidsonderzoek dat toetst of een brandweermedewerker nog voldoet aan de eisen die de functie stelt. Het is een medische keuring die bestaat uit verschillende onderdelen om onder andere de energetische piekbelasting, emotionele piekbelasting, belastbaarheid van de longen en het gezichtsvermogen te testen.

Onderzoek en overleg

Het PPMO is tot stand gekomen na onderzoek door het Coronel Instituut (onderdeel van het AMC) en overleg tussen werkgever, werknemers, experts en bonden. Het fysieke deel van het PPMO (de brandbestrijdingstest en de brandweertraplooptest) toetsen op functionele wijze de fysieke inzetbaarheid en zijn herkenbaar vanuit de praktijk.

Leeftijd en geslacht

De brandweer in Nederland heeft ervoor gekozen om de functie-eisen als uitgangspunt te nemen. Deze eisen zijn voor iedereen die het werk doet hetzelfde.

Veilig en verantwoord werken

De testen zijn zo gemaakt dat ze aansluiten op wat brandweercollega's tegenkomen in de praktijk. Bij een inzet moeten zij slangen uitrollen, plafonds forceren, trappen oplopen en nog meer. Het PPMO heeft als doel te testen of de collega's hun werk zonder gevaar voor henzelf, collega’s en anderen kunnen uitoefenen. Veilig en verantwoord werken staat voorop.

Regio Noord-Holland Noord

Binnen onze regio werken we sinds 2014 met het PPMO. Gemiddeld slaagt 96 procent van onze brandweercollega's voor het onderzoek. In deze drie jaar hebben we in totaal vier klachten over het onderzoek ontvangen. De aard van deze klachten is niet te relateren aan leeftijd of geslacht.

Pittig

Wel mag gezegd worden dat het PPMO op onderdelen een pittige test is. Zo is voor de kleine, fijner gebouwde collega het onderdeel waarbij het plafond geforceerd moet worden een behoorlijke uitdaging. Voor de grote, brede collega is het kruipen door een tunnel daarentegen weer lastig.

Begeleidingsprogramma

Met de collega's die het PPMO niet halen kijken we samen wat er nodig is om wel aan de functie-eisen te kunnen voldoen. In de praktijk blijkt dat bijna iedereen, na een begeleidingsprogramma, binnen enkele maanden weer geschikt wordt bevonden. Brandweermensen die door het niet halen van de PPMO afhaken, zijn uitzonderingen.

Taakverdeling naar kwaliteiten

Voorop staat dat brandweermensen alle taken moeten kunnen uitvoeren die het vak van hen vraagt. Wanneer dat mogelijk is bij een incident, baseert een ploeg de taakverdeling natuurlijk op de kwaliteiten van de afzonderlijke ploegleden. De één heeft nu eenmaal meer affiniteit met een zware sloopklus, de ander juist met gewondenverzorging.

naar overzicht