Privacy en doelstelling

De doelstelling van het Veiligheidshuis is bijdragen aan de veiligheid(sbeleving) in onze regio: voorkomen en verminderen van (ernstige) overlast, criminaliteit en maatschappelijke uitval bij complexe problemen, door een combinatie van repressie, bestuurlijke interventie en zorg. Privacy, samenwerking en advisering staan hierbij centraal.

Privacy

Het Veiligheidshuis werkt volgens het privacyconvenant Veiligheidshuis Noord Holland Noord om de uitwisseling van informatie te waarborgen. Het staat voorop om rekening te houden met wetgeving en beroepsgeheim. Alle gemeenten in onze regio, justitiële partijen en zorgpartners zijn hierbij aangesloten. Het convenant is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Visie van en voor het Veiligheidshuis

Het landelijk kader Veiligheidshuizen beschrijft de doelstellingen en functie van de Veiligheidshuizen in Nederland. Het kader is gemaakt door én voor alle landelijke partners die deel uitmaken van het netwerksamenwerkingsverband ‘Veiligheidshuis'. Daarnaast heeft het Veiligheidshuis Noord-Holland Noord een visie- en inrichtingsplan en uitwerking geschreven, die verder beschrijven hoe het Veiligheidshuis te werk gaat met complexe problematiek en verschillende doelgroepen.

Onderzoek naar samenwerking

In 2015 deed Connie van der Lee (Rijksuniversiteit Groningen) onderzoek naar de effecten van en samenwerking in het Veiligheidshuis Noord Holland Noord. Ze heeft onder andere onderzocht hoe sleutelpartners deze samenwerking ervaren.