Procesregisseur Veiligheidshuis

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zoekt een

Procesregisseur Veiligheidshuis

32-36 uur per week

Het Veiligheidshuis is een netwerk organisatie, waarin wordt gewerkt aan het gezamenlijk opstellen van plannen van aanpak en aan de afstemming tussen de verschillende ketens in complexe casuïstiek.

Wat ga je doen?

De procesregisseur speelt een centrale rol in de coördinatie van de casusbehandeling en de communicatie tussen alle partners van het Veiligheidshuis. De procesregisseur regisseert  de samenwerking tussen de justitiepartners, zorgpartners en de regiogemeenten voor individuele complexe casussen, aangemeld door één van de partners.

 • Je bent voorzitter van diverse structurele casusoverleggen, bent verantwoordelijk voor het vastleggen van het multidisciplinaire plan van aanpak, bewaakt de voortgang op casuïstiekniveau, signaleert problemen en geeft sturing aan oplossingsvoorstellen.
 • Je zorgt ervoor dat er zoveel mogelijk volgens een vast stramien wordt gewerkt. Dat stramien moet bewerkstelligen dat op basis van een goede analyse een gezamenlijk maatwerkplan wordt gemaakt en dat dit plan ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.
 • Je vormt de spil in het netwerk, die de activiteiten rondom individuele casussen coördineert en waar alle partners informatie kunnen verkrijgen. Zowel tijdens casusoverleggen als buiten de overleggen om draagt de procesregisseur zorg voor het op het juiste moment verbinden van partners uit de strafketen, zorgketen en gemeentelijk domein.
 • Je bent de linking pin tussen de verschillende partnerorganisaties op uitvoerend en casuïstiekniveau. Je vervult een ambassadeursrol voor de doelgroep en spreekt partners aan op hun bijdrage aan het Veiligheidshuis op casusniveau. De inzet van de procesregisseur is onderdeel van het jaarplan en de verantwoording van het Veiligheidshuis Noord-Holland Noord.

Wie ben jij?

 • Je beschikt over hbo werk- en denkniveau.
 • Je hebt kennis van en inzicht in de achtergronden van doelgroepen en hun (on)mogelijkheden.
 • Je hebt kennis van de sociale kaart en de rollen en taken van partners.
 • Je hebt kennis van de justitiële-, zorg-  en civiele procesketens en van (on-)mogelijkheden van zowel handhaving, hulpverlening als het civiele aanbod.
 • Je bent operationeel ingesteld, maar hebt ook voldoende bagage om inzicht te hebben in tactische, strategische en bestuurlijke processen.       
 • Je kan vraaggericht werken en bezit het vermogen om je in andere belangen en visies in te leven.
 • Je bent in staat om in complexe situaties de eigen koers flexibel te volgen en overzicht te bewaren.
 • Je bent enthousiasmerend, kan draagvlak creëren, durft beslissingen te nemen en kan goed onderhandelen.
 • Je denkt in kansen en mogelijkheden.

Wat bieden wij?

Wij bieden een mooie functie binnen een prettige en uitdagende werkomgeving. Afhankelijk van jouw opleiding en ervaring is het salaris maximaal € 4.225,- bruto per maand (functieschaal 10, salarispeil 1 januari 2018 CAR-UWO) bij een fulltime dienstverband.

Daarnaast ontvang je 17,05% van je bruto salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB). Hierin zijn opgenomen: eindejaarsuitkering, vakantiegeld, levensloopbijdrage en de financiële waarde van 14,4 uur bovenwettelijk verlof. Voor je ontwikkeling hebben wij een uitgebreid scholingsaanbod beschikbaar via onze eigen VR Academie.   

We bieden in eerste instantie een aanstelling voor een jaar. Als we daarna met elkaar verder willen bestaat de mogelijkheid voor een aanstelling voor onbepaalde tijd.

Meer weten?

Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met Anton Wildöer, hoofd Veiligheidshuis, 06 51 37 51 11.

Solliciteren

Spreekt deze functie je aan? Laat het ons weten. Je kunt jouw sollicitatie tot en met 24 oktober 2018 mailen naar wens@vrnhn.nl onder vermelding van je naam en ‘vacature procesregisseur Veiligheidshuis’. De selectiegesprekken staan gepland op woensdagmiddag 31 oktober 2018.

Onze organisatie

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord staat voor het verkleinen van risico’s en het beperken van leed en (gezondheids)schade bij incidenten. Dit doen we door het bieden van adequate hulp en intensief samen te werken met andere partijen die betrokken zijn bij veiligheid en hulpverlening. Inwoners en bedrijven stimuleren we tot zelfredzaamheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.

Wij zijn een hulporganisatie waarbinnen verschillende bedrijfsonderdelen met elkaar samenwerken. Dit zijn de ambulancezorg, brandweer, gemeenschappelijke meldkamer, GHOR, veiligheidshuis, risico- en crisisbeheersing en bedrijfsvoering. Wil je meer weten over onze organisatie, ga naar de website www.vrnhn.nl.

Deze vacature is gelijktijdig in- en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid heeft een interne kandidaat de voorkeur.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.