Rapport ‘Inrichting repressieve brandweerzorg’ door Inspectie Justitie en Veiligheid

25 mei 2018 / mvthoff naar overzicht

De Inspectie Justitie en Veiligheid publiceerde woensdag 23 mei 2018 het rapport ‘Inrichting repressieve brandweerzorg’. Volgens de Inspectie Justitie en Veiligheid moeten de opkomsttijden van de brandweer scherper en realistischer. Daarnaast moeten brandweerkorpsen die werken met een afwijkende voertuigsamenstelling hier meer mee oefenen, zodat zij beter inzicht krijgen in de effecten en risico’s ervan, zo stelt de commissie. Verder staat in het rapport dat de beschikbaarheid van brandweervrijwilligers een risico is voor het realiseren van de opkomsttijden en voertuigbezetting.

Regiobeeld Noord-Holland Noord en het eindrapport

Het ‘Regiobeeld Noord-Holland Noord’ van het rapport ‘Inrichting repressieve brandweerzorg’ is hier te lezen. Het eindrapport over alle 25 veiligheidsregio’s staat op de website van de Inspectie Justitie en Veiligheid.

Herkenning op conclusies rapport

Wij herkennen als Veiligheidsregio Noord-Holland Noord de conclusies van de inspectie over de inrichting van de repressieve brandweerzorg. Want door de vergrijzing van onze inwoners, maatschappelijke ontwikkelingen en technologische ontwikkelingen kunnen wij als brandweer in de toekomst niet meer op dezelfde manier werken. Sowieso zetten we steeds meer in op het voorkomen van brand in plaats van blussen. Daar liggen nog veel kansen die wij met het projecten over Veilig Leven willen oppakken.

Hoe zit het in Noord-Holland Noord met opkomsttijden

Onze brandweer is gemiddeld na 8:41 minuten ter plaatse. Gezien de uitgestrektheid van onze regio is dit een goede prestatie. De opkomsttijd in regio verschilt per gemeente van 6:50 tot 11:40 minuten. De opkomsttijd is natuurlijk afhankelijk van de afstand tot een brandweerkazerne.

Hoe zit het in Noord-Holland Noord met beschikbaarheid brandweervrijwilligers

Wij herkennen ook de problemen met de beschikbaarheid van brandweervrijwilligers, zoals genoemd in het rapport. Vooral overdag is het steeds moeilijker om een tankautospuit met voldoende brandweervrijwilligers bezet te krijgen. Veel brandweervrijwilligers werken overdag niet vlakbij hun kazerne. Daarnaast is de verwachting is dat het aantal vrijwilligers door de vergrijzing van onze regio sterk zal afnemen en dat het moeilijker zal worden nieuwe vrijwilligers te vinden.

Hoe zit het in Noord-Holland Noord met afwijkende voertuigsamenstelling

Ook in onze regio werken we met afwijkende voertuigsamenstelling. In Heerhugowaard zijn we onlangs gestart met een 24-uurs dienst met twee mensen die als eerste snel kunnen uitrukken. Daarna volgt een tankautospuit met zes mensen. 23 van de 52 posten maken wel eens gebruik van de zogenaamde variabele voertuigbezetting. Dit wordt pas toegestaan na een opleidings- en oefentraject. De veiligheid van de brandweermensen heeft natuurlijk hoge prioriteit. Brandweermensen worden getraind in het herkennen van risico’s en het juist handelen hiernaar. Dit geldt zowel voor uitrukken met minder mensen als het uitrukken met een volledig bemenste tankautospuit. Onze brandweermensen oefenen elke week. Zij beoefenen dan de diverse werkzaamheden zoals brandbestrijding, hulpverlening, duiken en incidentbestrijding gevaarlijke stoffen. Daarnaast oefenen zij regelmatig op het werken met minder mensen op de tankautospuit.

Brandweer Nederland pleit voor realistische wetgeving opkomsttijden

Ook Brandweer Nederland heeft gereageerd op het rapport. “Dit onderzoek laat zien dat het tijd is voor aanpassing van wetgeving om te komen tot een nieuw realistisch systeem voor opkomsttijden dat beter aansluit bij de praktijk”, zegt voorzitter Stephan Wevers van Brandweer Nederland. “Willen we de huidige wettelijke opkomsttijden overal in het verzorgingsgebied halen, dan wordt de brandweerzorg twee tot drie keer zo duur en onbetaalbaar. Maar dat is helemaal niet nodig”, aldus Wevers. “De brandweer moet zijn paraatheid en snelheid aanpassen aan het risico: snel zijn in de gebieden waar het brandgevaar het hoogst is. En als een bepaald risico-object in een gebied met kop en schouders bovenuit steekt, schenken wij daar ook in preventieve zin extra aandacht aan.” Op de website van Brandweer Nederland lees je de volledige reactie.

naar overzicht