Risico- en Crisisbeheersing

Foto: / / Een multidisciplinaire oefening op het marineterrein, georganiseerd door het team Risico- en Crisisbeheersing.

Grote oefeningen organiseren, lokale overheden ondersteunen, over risico-evenementen adviseren en grote incidenten evalueren. Dat zijn enkele taken van het team Risico- en Crisisbeheersing.

Risico- en Crisisbeheersing is het cement van de veiligheidsregio, het team dat verbindingslijnen metselt tussen de verschillende disciplines, overheden en andere organisaties die een rol spelen in rampenbestrijding. Risico- en Crisisbeheersing verbindt brandweer, GHOR, politie en gemeenten met elkaar en werkt nauw samen met externe partners als nutsbedrijven, het hoogheemraadschap, defensie, de provincie en ministeries.

Opleiden en oefenen

De organisatie van multidisciplinaire oefeningen, oefeningen dus waar brandweer, geneeskundige hulpverleners en politie samenwerken, is een taak van het team Risico- en Crisisbeheersing. Ook houdt het team oefeningen waarbij gemeenteambtenaren en -bestuurders leren hoe ze met een crisis moeten omgaan.

Evenementen

Risico- en Crisisbeheersing adviseert over de veiligheid bij risico-evenementen. Het team kijkt of de hulpverleners op dag en tijdstip van een mogelijk evenement over voldoende capaciteit kunnen beschikken. Het team adviseert ook over vergunningvoorwaarden, zoals het maximaal aantal bezoekers en aanvullende veiligheidseisen.

Evalueren

Om van incidenten te kunnen leren, evalueert Risico- en Crisisbeheersing grote incidenten en de reactie daarop door de hulpverleners.

Gemeente

Gemeenten moeten goed voorbereid zijn op mogelijke rampen of crises en de afhandeling daarvan. Denk daarbij aan opvang, verzorging en registratie van slachtoffers, communicatie en nazorg. Risico- en Crisisbeheersing ondersteunt de lokale overheid hierbij.