Signalen en klachten

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) is kritisch op haar handelen. Toch kan het gebeuren dat onze dienstverlening niet aan uw verwachtingen voldoet, u niet tevreden bent of opmerkingen, suggesties of vragen heeft over onze dienstverlening.

Wij horen dat dan graag van u! Wij zoeken dan naar een goede oplossing en/of beantwoorden uw vragen. Hiermee levert u een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening.

Waar kan ik terecht?

Graag ontvangen wij uw opmerking, suggestie, vraag of klacht schriftelijk op ons postadres: Postbus 416, 1800 AK Alkmaar.

Behandelen klacht

Betreft uw melding een klacht, dan kunt u hier verder lezen hoe wij omgaan met klachten.