Laatste update: 21 juni 2022

In de afgelopen jaren is bepaald dat steeds minder gebouwen verplicht zijn om een brandweeringang automatisch te ontgrendelen. Op dit moment gaat het nog vooral om gebouwen waarin wordt geslapen.

Het beheer van de sleutelbuizen en -kluizen is geen taak van de brandweer, maar is een verantwoordelijkheid van de eigenaar van het object. Voor de regionalisatie heeft de brandweer in sommige gevallen het beheer tot zich genomen. Nu de brandweer is geregionaliseerd kan dit niet meer. Daarnaast kan het voorkomen dat het sleutelbuis en -kluissysteem vertragend werkt op het inzetproces van de brandweer. Menselijke handelingen blijven bijvoorbeeld van invloed, zoals wanneer de aanwezigheid van het systeem niet bij de brandweer bekend is.