Overslaan en naar de inhoud gaan

Zijn jouw gegevens nog actueel?

Voor het goed functioneren van het systeem en een adequate opvolging van een brandmelding is het noodzakelijk dat de Regionale Alarm Centrale van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord beschikt over actuele en juiste gegevens van de aansluiting en de te waarschuwen contactpersonen in geval van brand of bijzondere omstandigheden. Gebruik het wijzigingsformulier om de meldkamer te informeren over aanvulling of wijzigingen van deze gegevens.

Onderhoud brandbeveiligingsinstallatie en OMS

Als de doormelding tijdelijk onderbroken moet worden (bijvoorbeeld voor onderhoud), dan geeft de monteur dit door aan zowel de Regionale Alarm Centrale van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (072 567 86 78) als aan de meldkamer van de OMS-leverancier. Houd altijd het OMS-nummer bij de hand.

Let op: alleen melden bij de meldkamer van de OMS-leverancier is niet voldoende. Een eventuele brandmelding zou dan namelijk nog steeds doorgaan naar de Regionale Alarm Centrale van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Stel dus in ieder geval altijd de Regionale Alarm Centrale van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord op de hoogte.

Testen brandbeveiligingsinstallatie en OMS

Als een brandbeveiligingsinstallatie getest wordt door een beheerder, dan belt hij of zij voor aanvang van de test met de Regionale Alarm Centrale van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (072 567 86 78, 7.00 - 16.00 uur) om de test aan te kondigen. De Regionale Alarm Centrale zet de doormelding dan tijdelijk op 'niet actief'. Dat houdt in dat brandmeldingen wel binnenkomen, maar niet leiden tot het alarmeren van de brandweer.

Via de website oms.veiligheidsregio-nhn.nl kunnen online de gemaakte testmeldingen worden gevolgd met gebruiksnaam: oms en wachtwoord: vr2010 . Als de testen goed zijn verlopen wordt de doormelding weer actief gezet door te bellen met de Regionale Alarm Centrale van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Vragen, opmerkingen en/of klachten?

Abonnees van het openbaar meldsysteem met vragen en/of opmerkingen over de aansluiting op de Regionale Alarm Centrale van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord kunnen ons (onder vermelding van het OMS-nummer) bij voorkeur bereiken per email (oms@vrnhn.nl), of anders telefonisch op 072 567 86 78.

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is kritisch op haar handelen. Lees bij onze contactgegevens hoe je een klacht aan ons kenbaar kunt maken.