Nieuwsbrief Mensen met onbegrepen gedrag

De leden van de stuurgroep werken samen aan pragmatische oplossingen voor problemen, van preventie tot moeilijke gevallen. Wat we organiseren en doen in onze regio moet echt verschil maken. Over deze pragmatische oplossingen maakten we samen met de GGD en GGZ de negende nieuwsbrief ‘Mensen met onbegrepen gedrag’In deze nieuwsbrief van november 2021 weet Nick hoe het is om mentaal de grip te verliezen. Hij vertelt  zijn verhaal en hoe hij die ervaring nu als ervaringsdeskundige GGZ inzet om anderen te helpen.

Koers van de stuurgroep

Na het vertrek van Martin Smeekes zijn Anton Wildöer (Zorg- en Veiligheidshuis NHN) en Albert Blom (GGZ Noord-Holland-Noord) ‘duovoorzitter’ geworden van de Stuurgroep mensen met onbegrepen gedrag. Met de regiovisie Mentaal welzijn in de wijk herijken zij de koers van de stuurgroep. ‘We moeten het aan de voorkant beter regelen.’

"Je bent effectiever als je bij signalen van ontsporing aansluit bij het sociale netwerk van de persoon in kwestie en de voorzieningen in de buurt."

Anton Wildoër (Zorg- en Veiligheidshuis NHN)