Nieuwsbrief Mensen met verward gedrag

De leden van de stuurgroep werken samen aan pragmatische oplossingen voor problemen, van preventie tot moeilijke gevallen. Wat we organiseren en doen in onze regio moet echt verschil maken. Over deze pragmatische oplossingen maakten we samen met de GGD en GGZ de eerste nieuwsbrief ‘Mensen met verward gedrag’. In deze nieuwsbrief van maart 2018 is te lezen welke initiatieven we in onze regio ontwikkelen voor vroegtijdige signalering, humaan vervoer, de juiste opvang en doorgeleiding.

Gemeenschappelijke aanpak

Niemand meer tussen wal en schip! Dat is het doel van de stuurgroep. Hier is een goede samenwerking tussen de verschillende partijen voor nodig. Want, zoals onze directeur Martin Smeekes al zei in de eerste nieuwsbrief over mensen met verward gedrag:

"Als iedereen zich op zijn kerntaken terugtrekt, blijft in het midden de puinhoop over. We moeten ons over onze grenzen heen inzetten voor de moeilijke gevallen."

Martin Smeekes, directeur VRNHN