Doelen van het project

De doelen van het project zijn de verbetering van de leefomstandigheden voor de doelgroep en de vermindering van overlast, (escalatie)gevaar en maatschappelijke kosten. Na een uitgebreide inventarisatie van verbeterpunten is in het najaar van 2019 begonnen met de uitvoering van een verbeterde aanpak. Er zijn twee verbeterlijnen ingezet: de Persoonsgerichte Aanpak (PGA) en het project ‘Maatwerkvoorzieningen’.

Doelgroep

De doelgroep van dit project kenmerkt zich onder andere door problemen op het gebied van overlast en crimineel gedrag, psychisch welzijn/verstandelijke beperking, wonen, dagbesteding en middelengebruik. Vaak is de doelgroep moeilijk te motiveren voor of toe te leiden naar passende hulpverlening. Eerdere (al dan niet gedwongen) interventies hebben geen blijvend effect gehad.

Knelpunten en oplossingsrichtingen

In de eerste fase van het project maakten we een inventarisatie van de knelpunten en oplossingsrichtingen voor de aanpak personen met onbegrepen gedrag en een veiligheidsrisico in de regio Noord-Holland Noord. 

Werkwijze van de PGA OGGZ 1%

Speciaal voor deze doelgroep ontwikkelden we de persoonsgerichte aanpak (PGA OGGZ 1%) voor complexe casussen die langdurige, intensieve begeleiding en
out-of-the-box-oplossingen vragen. Hoe de in- en uitstroom en overleggen voor de PGA OOGZ 1% precies in zijn werk gaan, staat beschreven in onderstaand document. 

Voorbeeld van de tweede bladzijde van de factsheet PGA

Maatwerkvoorzieningen

Circa 85% van de doelgroep kampt met woonproblematiek. Daarom startten we in het najaar van 2019 het project Maatwerkvoorzieningen als onderdeel van het bredere project Aanpak personen met onbegrepen gedrag en een veiligheidsrisico.

Inventarisatie maatwerkvoorzieningen

Bij de start van dit project inventariseerden we welke specifieke voorzieningen er in de regio Noord-Holland Noord voor deze doelgroep zijn en waar het aan ontbreekt. De resultaten zijn te lezen in het rapport Maatwerkvoorzieningen onder dak.

Woonvormen

Welke verschillende woonvormen zijn er allemaal, wat kenmerkt de woonvormen en voor wie is iedere woonvorm geschikt? Je vindt het terug in de factsheet Woonvormen.  

Voorbeeld van onderdeel van de factsheet woonvormen

Actueel

Voortgang

Middels voortgangsbrieven houden we betrokkenen op de hoogte van het verloop van het project. Hieronder vind je de voortgangsbrieven tot nu toe.

Voorbeeld van LinkedInbericht van het Zorg en Veiligheidshuis met daarin verwijzing naar artikel van het NHD

Meer weten?

Neem contact op met:

  • Arjen Witteveen
    Programmamanager ‘Aanpak mensen met onbegrepen gedrag’ regio NHN
    awitteveen@vrnhn.nl