Voor partners

Foto: / / VRNHN / Een oefening van de veiligheidsregio op het marineterrein. Defensie is één van de partners van de veiligheidsregio.

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord werkt intensief samen met partners op het gebied van veiligheid. Denk daarbij aan gemeenten, de politie, de ziekenhuizen in de regio, GGD Hollands Noorden, Kustwacht, KNRM, reddingsbrigades, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, het Nederlands Rode Kruis, Defensie en de Provincie Noord-Holland.

Regelmatig houdt de veiligheidsregio samen met partners oefeningen in incident- en rampenbestrijding. Zo organiseert de veiligheidsregio jaarlijks de systeemtest Keten, waarbij met een fictief incident wordt gekeken of de gemeenten de rampenbestrijding op orde hebben. Daarbij draait het vooral om coördinatie en communicatie.