Vragen over natuurbrandgevaar

19 juni 2017 / naar overzicht
Foto: 26 september 2016 / Hans Brouwers / Oefening natuurbrand, september 2016, locatie: Schoorlse duinen

Naar aanleiding van de bosbranden in Portugal krijgen we persvragen. Hieronder vindt u antwoorden op vragen als 'Wat kan ik zelf doen om een natuurbrand te voorkomen?', 'Wat kan ik doen als ik in een gebied ben waar een natuurbrand uitbreekt?', 'Wat kan ik doen als ik iets verdachts zie?' en 'Welke maatregelen hebben brandweer, politie en gebiedsbeheerders getroffen om grote natuurbranden te voorkomen?'

Wat kan ik zelf doen om een natuurbrand te voorkomen?

Als iedereen zich gewoon aan de regels houdt, kan het risico op een natuurbrand al worden teruggebracht. Daarnaast is het verstandig om rekening te houden met de volgende zaken:

 • Het wordt afgeraden om in de duinen, in bossen, heide- of veengebieden te roken.
 • Buiten de parkeervakken is parkeren niet toegestaan en kan brandgevaarlijk zijn: de hete katalysator aan de onderkant van de auto kan brand veroorzaken.
 • Het gebruik van open vuur is aan restricties gebonden en in sommige gebieden helemaal verboden (zie voor meer informatie de gemeentelijke websites voor de Algemene Plaatselijke Verordening). Wees er in ieder geval uiterst voorzichtig mee, doe het helemaal niet in een droge periode.
 • Woont, werkt of verblijft u aan de rand van een natuurgebied, realiseert u zich dan ook dat het aangrenzende gebied kwetsbaar is voor brand.
 • Pas bij barbecueën op voor overspringende vonken. Gooi hete kolen niet in de natuur, maar dek ze in de barbecue af met zand en laat ze afkoelen.
 • Voorkom ook broei in opgehoopt tuinafval.
 • Kinderen experimenteren graag. Helaas kan experimenteren met vuur leiden tot gevaarlijke situaties, voor de kinderen zelf en voor de natuur. Wees daar extra alert op.
 • Tot slot: probeer een brand niet zelf te blussen of te doven.

Wat kan ik doen als ik in een gebied ben waar een natuurbrand uitbreekt?

 • Vuur gaat sneller in de richting van de wind en heuvelopwaarts; houd hier dus rekening mee als u ervoor wegvlucht.
 • Zoek een grote open vlakte. De brand kan hier namelijk niet voldoende brandstof vinden en zal op zo'n plek gaan afnemen of zelfs stoppen.
 • Als u toch door een brandend stuk bos moet, bedek dan uw gezicht en mond met een nat stuk stof (of droog, als je geen water voorhanden hebt), en ren zo snel mogelijk door de vlammen. Mocht uw kleding vlam vatten, doof deze dan door over de grond te rollen.
 • Zodra u in veiligheid bent, bel dan met 112, zelfs als u denkt dat iemand anders al heeft gebeld. Let op herkenningspunten, opdat u de hulpdiensten precies kunt vertellen waar de brand woedt. Op bankjes en prullenbanken staat een unieke cijfer-lettercombinatie, die ook bekend is bij de hulpdiensten. Ook ANWB-paddenstoelen hebben een uniek nummer.
 • De ervaring leert dat veel burgers willen helpen bij de bestrijding van een natuurbrand. De hulpdiensten waarderen dit initiatief, maar verzoeken wel of u zich wilt melden bij de brandweer.

Wat kan ik doen als ik iets verdachts zie?

Soms is bij een natuurbrand sprake van brandstichting. Als u ziet dat er brand gesticht wordt, bel dan met 112. Heeft u een vermoeden dat er sprake kan zijn van brandstichting of vertrouwt u een situatie niet, bel dan met het niet-spoedeisende nummer van de politie, 0900 8844. Een reden om extra op te letten kan zijn als u personen buiten de paden ziet. Help mee door foto’s of een filmpje te maken als u een situatie niet vertrouwt en onthoud locatie, persoonskenmerken en bijvoorbeeld een kenteken.

Welke maatregelen hebben brandweer, politie en gebiedsbeheerders getroffen om grote natuurbranden te voorkomen?

 • De gebiedsbeheerders hebben een vegetatiebeleid gevoerd om het risico op branden kleiner te maken. Er zijn op bepaalde plekken dennen verwijderd, om plaats te maken voor loofbomen. Loofbomen bevatten veel meer vocht dan dennen, het risico dat ze vlam vatten is veel kleiner.
 • De brandweer heeft maatregelen genomen om branden sneller in de kiem te kunnen smoren. Als het risico op uitbreiding van een brand door de weersomstandigheden groot is, dan rukt de brandweer bij een brandmelding meteen met veel blusvoertuigen uit. Ook is er gezorgd voor extra bluswater in de duinen waardoor de bereikbaarheid van het bluswater voor de hulpdiensten verbeterd.
 • Er zijn drie meetstations in de duinen geplaatst, waarmee kan worden gemeten hoe groot de kans op brand is. De meetstations helpen vast te stellen welke kleurindex in de regio Noord-Holland Noord geldt (voor uitleg kleurcodes, zie hieronder).

Wat betekenen de kleurcodes groen, geel, oranje of rood?

De kleurcodes geven aan hoe groot het risico op het ontstaan van een grote natuurbrand is. Bij groen is het risico het kleinst, bij rood het grootst. Ze helpen bepalen met hoeveel blusvoertuigen de brandweer automatisch uitrukt als er een brandmelding in het duingebied is. Voor gebruikers van het gebied, zoals recreanten, is code geel, oranje of rood een teken om extra voorzichtig te zijn.

Welke kleurcode geldt op dit moment?

Zie de website www.natuurbrandrisico.nl.

Wat zijn de gevolgen van een brand voor de dieren in het gebied?

Een natuurbrand is schadelijk voor de fauna. Dieren als zandhagedissen, rugstreeppadden en jonge vogels in nesten gaan verloren. Grotere en snellere dieren kunnen vaak wel vluchten. Zo kunnen konijnen wegduiken in hun gangenstelsels. Maar na de brand is er geen dekking meer tegen roofvogels voor de konijnen en is er voor hen en andere dieren in het gebied geen voedsel meer.

naar overzicht