Vragen over vogelgriep? Kijk op de website van het Hoogheemraadschap

23 december 2016 / naar overzicht

In delen van Noord-Holland Noord is vogelgriep H5N8 vastgesteld. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier neemt contact op met gemeente om afspraken te maken, wanneer in een gebied vogelgriep is vastgesteld. Het Hoogheemraadschap ruimt dode watervogels op buiten de bebouwde kom. Watervogels binnen de bebouwde kom of vogels die geen watervogels zijn, ruimt de betreffende gemeente op. Op de website van het Hoogheemraadschap vindt u meer vragen en antwoorden over vogelgriep, zie www.hhnk.nl/

Dode vogel(s) gevonden? Raak ze niet aan

Vindt u meerdere vogels op één plek? Een of meer dode vogels op één plek kan wijzen op vogelgriep. Raak de dode vogels niet aan. Tot nu toe zijn er nog geen mensen ziek geworden van vogelgriep H5N8, maar andere vogelgriepvirussen hebben in zeldzame gevallen mensen ziek gemaakt. Dit gebeurde bij direct en intensief contact tussen besmette dieren en mensen zoals bij verzorgers van de dieren of bij mensen die betrokken zijn bij ruimingen.

Meld dode vogel(s) bij uw gemeente of het Hoogheemraadschap

Liggen de vogels binnen de bebouwde kom? Neem dan contact op met uw gemeente. Liggen de vogels buiten de bebouwde kom? Bel dan het Hoogheemraadschap op telefoonnummer 072 582 82 82. Belangrijk is om een  duidelijke omschrijving van de vindplaats door te geven en het aantal dode vogels te vermelden. Gemeenten en het Hoogheemraadschap werken samen om zo snel mogelijk de dode vogels op te ruimen, om zo verspreiding van het virus te voorkomen.

naar overzicht