De voorzitter heeft op 21 augustus 2020 de nieuwe noodverordening en bijbehorend aanwijzingsbesluit vastgesteld. In de noodverordening zijn de veranderde maatregelen vastgelegd. Deze besluiten treden in werking op 21 augustus 2020.

Tussentijdse rapportage bestrijding coronavirus door Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Op 11 maart 2020 werd het coronavirus door de World Health Organization (WHO) officieel als pandemie erkend. Op 12 maart 2020 is Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, net als alle veiligheidsregio's in Nederland, opgeschaald naar GRIP-4. Daarmee is een groot aantal bevoegdheden in de crisisbeheersing overgedragen aan de voorzitter van de veiligheidsregio, de Alkmaarse burgemeester Piet Bruinooge. Over de afgelopen periode tot 1 juni 2020 doet de voorzitter van onze veiligheidsregio verslag aan de gemeenteraden van Noord-Holland Noord. Bekijk de tussentijdse rapportage bestrijding coronavirus door Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

De rapportage wordt aangeboden door Piet Bruinooge als voorzitter Veiligheidsregio. Bekijk zijn brief bij de rapportage.

U bent niet akkoord gegaan met de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid. Daarom wordt inhoud uit externe bronnen niet getoond. Accepteer de het cookiebeleid om de geblokkeerde inhoud te tonen.