De GHOR werkt ook samen met verschillende zorgpartners zoals ziekenhuizen, huisartsen en huisartsenposten, GGD, Slachtofferhulp Nederland, Nederlandse Rode Kruis en de care zorgpartners. Onder care zorgpartners worden onder andere verpleeg- en verzorgingsinstellingen verstaan. Doel van de GHOR is dat de gezondheidszorg naadloos kan opschalen van dagelijkse naar grootschalige hulpverlening. Hierbij trekken de betrokken organisaties als samenhangende zorgketen op. De continuïteit van de zorg is onder alle omstandigheden geborgd, waardoor slachtoffers tijdig de juiste zorg krijgen.

U bent niet akkoord gegaan met de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid. Daarom wordt inhoud uit externe bronnen niet getoond. Accepteer de het cookiebeleid om de geblokkeerde inhoud te tonen.

Ketenverbinding

Als ‘verbinder van de witte kolom’ werkt de GHOR nauw samen met de zorgpartners om goed voorbereid te zijn op (grootschalige) incidenten. Zo hebben ze periodieke overleggen gevoerd, samenwerkingsafspraken gemaakt en convenanten afgesloten, en planvorming gerealiseerd in de vorm van zorgcontinuïteitsplannen en scenariokaarten. Voorbeelden van scenariokaarten kun je vinden onder het kopje ‘care zorgpartners’.

Planvorming

Voor onze coördinerende piketfunctionarissen is operationele planvorming ontwikkeld, die hen helpt om effectief op te treden. Tevens stemmen de verschillende disciplines binnen de veiligheidsregio deze op elkaar af.

Vakbekwaamheid

Door opleidingen, trainingen en oefeningen blijven de crisisfunctionarissen van de GHOR en de zorgpartners vakbekwaam. Het ‘testen’ en beoefenen van de planvorming is hierbij een belangrijk onderdeel.

Evalueren en verbeteren

Om de crisisorganisatie te kunnen verbeteren, gebruiken we de uitkomsten van evaluaties van oefeningen en inzetten als input voor periodieke overleggen, het aanpassen van de planvorming en het opleiden, trainen en oefenen.

Evenementenadvisering

De GHOR adviseert, samen met de GGD, de gemeenten bij de verlening van evenementenvergunningen. De GHOR richt zich vooral op de geneeskundige hulpverlening, de GGD richt zich op de Technische Hygiënezorg. Kijk voor meer informatie op de pagina ‘Veilig evenement’.