NL-Alert

Foto: / / NL-Alert wordt ingezet bij levens- of gezondheidsbedreigende situaties.

NL-Alert is een aanvullend alarmmiddel van de overheid voor op de mobiele telefoon. Hiermee kan de overheid mensen in de directe omgeving van een (dreigende) noodsituatie met een tekstbericht informeren.

In het bericht staat specifiek wat er aan de hand is en wat u op dat moment het beste kunt doen. Zo kunnen meer mensen worden bereikt en worden mensen beter geïnformeerd. NL-Alert wordt ingezet bij levens- of gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand waarbij giftige rook vrijkomt, explosiegevaar of een overstroming.

NL-Alert werkt op basis van cell broadcast en niet met sms-berichten. Daardoor werkt NL-Alert óók als het netwerk overbelast is. NL-Alert is gratis en anoniem, uw privacy blijft gewaarborgd. De berichten worden alleen uitgezonden in het gebied waar de noodsituatie zich voordoet. Uw naam en telefoonnummer zijn hiervoor niet nodig en blijven dus onbekend.

Aan de hand van de controleberichten kunnen mensen nagaan of hun mobiel juist is ingesteld om NL-Alert te ontvangen. Kijk op de instelhulp of uw mobiel geschikt is.