Brandgevaarlijke objecten

Om veilig te kunnen vluchten stelt het Bbl dat er vanaf 1 juli 2024 geen brandgevaarlijke objecten in de gemeenschappelijke verkeersruimten mogen staan, oftewel de hal, gang, trappenhuizen en/of galerij:

 • Meubilair van brandbaar materiaal, zoals een stof;
 • Decoratie van brandbaar materiaal, zoals een stof;
 • (Elektrische) Fietsen en scootmobielen;
 • Afvalstoffen en kratten.

Welke objecten mogen wel?

Wat mag je nog wel neerzetten en/of ophangen in de gemeenschappelijke verkeersruimten?

 • Meubilair of decoratie van metaal, steenachtig materiaal of glas;
 • Objecten voor bewegwijzering en informatie aan de bewoners;
 • Een foto, schilderij of andere afbeelding bij de toegang van een woning, maximaal 70 cm bij 70 cm groot;
 • Een deurmat bij de toegang van een woning, maximaal 70 x 70 cm (of 90 x 55 cm) groot.

Waar kunnen elektrische fietsen en scootmobielen wel staan?

Elektrische fietsen en scootmobielen moeten in een (eigen) stallingsruimte gezet worden. Deze ruimte moet brand- en rookwerend zijn en afgescheiden zijn van de gemeenschappelijke verkeersruimten. Als het niet mogelijk is om de elektrische fiets en/of scootmobiel in een stallingsruimte te plaatsen, dan kun je deze in je eigen huis zetten. Zorg er dan wel voor dat deze niet je eigen vluchtroute blokkeert, zodat je in nood snel je huis uit kunt. Let erop dat je de accu(’s) veilig oplaadt op een harde (niet brandbare) ondergrond, in een ruimte waar een rookmelder hangt. Doe dit alleen overdag als je thuis bent. Is de accu vol? Haal deze dan van het stroom af. Meer informatie vind je op deze webpagina over het veilig opladen van accu’s.

Wat is een geschikte vluchtroute?

Het is belangrijk om altijd een geschikte vluchtroute te behouden, zodat alle aanwezige mensen bij een brand zo snel mogelijk zelfstandig het pand kunnen verlaten. Waar moet je aan denken?

 1. Een vluchtroute is minimaal 85 cm breed, ook als er ‘toegestane objecten’ in de gemeenschappelijke verkeersruimte staan;
 2. De vluchtroute wordt niet belemmerd door (te) grote en/of brandbare spullen.

Wat is belangrijk voor de brandweer bij een incident of brand?

In de praktijk kan het zijn dat de brandweer moet helpen bij een ontruiming, of zelfs mensen moet redden. De brandweer moet daarom goed bij én in het woongebouw kunnen komen. Daarover staat het volgende in het Bbl: “Bbl 3.18 schrijft voor dat een gebouw toegankelijk moet zijn voor hulpverleningsdiensten, zodat er op tijd geblust kan worden en hulp kan worden verleend.”.

Tip: kijk op het platform De Zorg Brandveilig

Het is belangrijk om alle bewoners binnen een zorginstelling en/of woonzorggebouw goed te helpen bij het naleven van bovengenoemde, aangescherpte regels. Kijk voor tips en informatie op het platform De Zorg Brandveilig via de website dezorgbrandveilig.nl. Hier kun je je ook aanmelden voor de nieuwsbrief van De Zorg Brandveilig, om op de hoogte te blijven van nieuws en ontwikkelingen op het gebied van brandveiligheid die voor zorgorganisaties van toepassing zijn.

Wat doet de gemeente?

De gemeente (specifiek het college van burgemeesters en wethouders) is het bevoegd gezag als het gaat om handhaving en toezicht op het Bbl.

Wat doet de brandweer?

De brandweer heeft geen verantwoordelijkheden in relatie tot het Bbl. Wij mogen niets goedkeuren en hebben geen handhavende rol; dat gebeurt vanuit de gemeente. Wel kunnen wij advies geven over de (brand)veiligheid in en om de woning van bewoners. Voor hen is het mogelijk zich aan te melden voor een gratis woningcheck, via www.gratiswoningcheck.nl. Interesse om dit te organiseren voor jullie zorgorganisatie? Neem dan contact op via veiligleven@vrnhn.nl.

Waarom zijn de regels aangescherpt?

Tijdens de nieuwjaarnacht van 2020 brak er brand uit in de hal van een galerijflat in Arnhem. Hierbij kwamen twee mensen om het leven en raakten twee mensen zwaargewond. Een ernstig incident, dat we niet nog eens willen meemaken.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) heeft onderzoek gedaan naar dit incident. Vervolgens heeft de OvV een aantal aanbevelingen gedaan voor eigenaren van woongebouwen:

 • Verbeter het brandveiligheidsbewustzijn bij gebouweigenaren;
 • Zorg bij gebouweigenaren voor bijzondere en blijvende alertheid op enkelvoudige vluchtroutes.

Aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

 • Zorg voor verbetering van het toezicht op de brandveiligheid in de gebruiksfase van woongebouwen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het gewijzigde Bbl kun je terecht op deze webpagina van het NIPV, over het brandveilig beheren van woongebouwenHeb je vragen over de handhaving en het toezicht op de regelgeving in de Bbl? Vraag dan om hulp bij jouw gemeente.