Hoe is inkoop georganiseerd bij Veiligheidsregio Noord-Holland Noord?

Jaarlijks stelt de directie van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord de inkoopkalender voor het komende jaar vast. Op deze kalender staan de inkooptrajecten die we starten, omdat bijvoorbeeld een investering gedaan wordt, of een contract afloopt en opnieuw afgesloten moet worden. VRNHN is een aanbestedende dienst. Dit betekent dat we aanbestedingsplichtig zijn vanaf bepaalde opdrachtwaarden en hiervoor specifieke aanbestedingsprocedures hanteren.

Als de geldwaarde van een opdracht boven de Europese aanbestedingsgrens uit komt, publiceert VRNHN aanbestedingen op www.tenderned.nl. Opdrachten onder de Europese aanbestedingsgrens worden gericht uitgevraagd.

Vanuit inkoop worden alle aanbestedingen centraal gecoördineerd en in opdracht van de budgethouders van regionale brandweer, de GHOR (geneeskundige hulpverlening), de Gemeenschappelijke Meldkamer, het Veiligheidshuis en Ambulancezorg Noord-Holland Noord.

Contact

Voor vragen over inkoop of contractmanagement binnen VRNHN zijn we te bereiken via inkoop@vrnhn.nl.

Waar vind ik opdrachten van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord?

Bent u op zoek naar aankondigingen van opdrachten of aanbestedingen van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord? Wij publiceren onze aanbestedingen op www.tenderned.nl. TenderNed is het aanbestedingsplatform van de Nederlandse overheid. Overheden publiceren via dit platform hun nationale en Europese aanbestedingen.

Registratie op Tenderned is alleen mogelijk voor ondernemers die beschikken over ‘eHerkenning’ met betrouwbaarheidsniveau 2 of hoger. Houd er rekening mee dat het aanvragen van de eHerkennings registratie enkele werkdagen duurt. Meer informatie over eHerkenning en de registratie is te vinden op www.tenderned.nl of www.eherkenningaanvragen.nl.

Voor vragen over het gebruik van Tenderned kunt u direct contact opnemen met de helpdesk van Tenderned. De servicedesk is bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur via het gratis nummer 0800-8363376 of servicedesk@TenderNed.nl