Een asbestbrand in jouw buurt? Lees op deze pagina wat jij kunt doen!

Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen die zijn opgebouwd uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. Asbest is een natuurlijk materiaal en werd tot het verbod in 1993 vaak gebruikt om zijn gunstige eigenschappen: het is sterk, slijtvast, bestand tegen hoge temperaturen en isolerend. Het is verwerkt in veel bouwmaterialen zoals in cement golfplaten. Daarom komt het in veel gebouwen en woningen voor. In de meeste gevallen gaat het om “hechtgebonden” asbest. De vezels zitten dan vast in het materiaal en alleen wanneer het materiaal wordt beschadigd, komen vezels vrij. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij boren, zagen of schuren. Ook wanneer het materiaal breekt, zoals bij een brand, kunnen er asbestvezels vrijkomen.

Geregeld worden in woningen en andere gebouwen ook niet-hechtgebonden toepassingen aangetroffen. De kans op het vrijkomen van asbestvezels is daarbij veel groter. Een voorbeeld daarvan zijn de niet-hechtgebonden amosiethoudende platen die in sommige woningen zijn toegepast.

Gebruik van asbest sinds 1993 verboden 

Sinds 1 juli 1993 is het verboden om producten waar asbest in zit, te bewerken, te verwerken of in voorraad te houden. Het opnieuw gebruiken van oude producten waar asbest in zit en afval met asbest is dus ook verboden. Dit verbod maakt de handel in asbest onmogelijk. Er gelden ontheffingen voor situaties waarvoor nog geen alternatief beschikbaar is.

Asbesthoudende restanten verspreiden zich bij brand

Omdat asbest bestand is tegen zeer hoge temperaturen en sterke krachten, blijven bij een brand de eigenschappen en daarmee de risico's van de asbestvezels behouden. Het asbesthoudende ‘bindmateriaal’ (zoals karton/papier, kunststof of cement) raakt vaak zeer zwaar beschadigd, verbrandt of versplintert tot kleine stukjes. Meestal verspreiden deze (stukjes) asbesthoudende restanten zich in de directe omgeving van de brand. Pas boven 1200° Celsius verandert asbest van structuur en verliezen de vezels hun gevaarlijke eigenschappen. Bij een brand worden deze hoge temperaturen meestal niet bereikt. Asbestcement spat voor het bereiken van deze temperatuur uiteen.