infographic wateroverlast

Acuut gevaar

Bel 112 bij acuut gevaar: als mensen of dieren zichzelf niet in veiligheid kunnen brengen

Situaties die levensbedreigend zijn krijgen voorrang op andere hulpverzoeken. Medewerkers van de meldkamer die telefoontjes aannemen maken een snelle inschatting van het risico en kunnen daardoor niet iedereen volledig en uitgebreid te woord staan. Door drukte kan het langer duren voordat je de meldkamer kunt bereiken.

Situatie niet levensbedreigend, maar wel brandweer

Bel bij situaties die niet levensbedreigend zijn 0900-0904. Dit kan bijvoorbeeld zijn als kortsluiting dreigt doordat water een gebouw binnenstroomt.

Je krijgt als je 0900-0904 belt wel contact met de brandweer, maar belast niet de het alarmnummer 112. Bij wateroverlast krijgt de meldkamer vaak honderden telefoontjes van inwoners die te maken hebben met overstromingen en waterschade. Door 0900-0904 te bellen blijft de lijn van 112 vrij voor levensbedreigende situaties. 

Schade aan de openbare ruimte zonder acuut gevaar

Neem contact op met de gemeente als er schade aan de openbare ruimte, maar geen acuut gevaar is. Denk aan een verstopte riolering in de straat.

Schade aan pand zonder acuut gevaar

Is er geen acuut gevaar, maar wel schade aan je woning of bedrijf? Onderneem dan zelf actie of bel een specialist. Dit is bijvoorbeeld een verstopte riolering in huis, of ondergelopen ruimtes.

Risico’s overstromingswater

Het in contact komen met overstromingswater brengt risico’s met zich mee. Het water kan verontreinigd zijn met ziekteverwekkers doordat opborrelend water uit de riolering omhoog komt. Onderzoek van het RIVM heeft aangetoond dat mensen die met overstromingswater in aanraking komen vaker last hebben van maag-, darm- en luchtweginfecties. Ben je in contact geweest met overstromingswater? Was je handen goed of neem een douche. Maak ruimtes waarin water heeft gestaan goed schoon.