Wat gebeurt er met het asbest dat in de sloot/vijver en op de bodem is terechtgekomen?

Asbest in slootwater geeft geen direct risico. Asbesthoudende brokstukjes in de sloot/vijver en op de bodem moeten echter - voor zover mogelijk - handmatig worden verwijderd door een deskundig asbestverwijderingsbedrijf, om verdere verspreiding in de omgeving te voorkomen.

Zit er nog asbest in de lucht?

Na de brand zijn er nauwelijks nog asbestvezels in de lucht. De vrijgekomen vezels zullen zijn weggewaaid en brandresten met asbest erin zullen op de grond liggen. Door over brandresten heen te rijden of te lopen, kunnen de brandresten verbrokkelen waardoor mogelijk asbestvezels vrijkomen. Daarom is het verstandig om er niet doorheen te lopen tot het goed is opgeruimd.

Is het gevaarlijk als er asbest op straat ligt?

De brandresten die op straat liggen kunnen mogelijk asbest bevatten. Zolang deze resten niet verbrokkelen, kunnen ze geen kwaad. Door het verbrokkelen van de brandresten kunnen asbestvezels vrijkomen. Dit kan gebeuren door er over heen te lopen of te rijden, of als het op een onvoorzichtige manier wordt opgeruimd. Daarom is voor het opruimen een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld.

Is er asbest in de woningen terechtgekomen?

Als er brandresten in de woning terecht zijn gekomen, kan hier asbest in zitten. Voorkom dat je brandresten van buiten naar binnen loopt via jouw schoeisel. Als je toch door brandresten heen bent gelopen, doe dan jouw schoeisel uit voordat je naar binnen gaat en spoel jouw schoeisel schoon met water. Mocht dat niet mogelijk zijn dan kun je de schoenen het beste schoonborstelen met een zachte borstel/of neem schoenen af met een natte doek.

Mijn ramen stonden tijdens de brand een tijdje open en/of het ventilatiesysteem heb ik niet direct uitgezet. Hoe weet ik of er asbest in mijn woning terecht is gekomen?

Via open ramen en deuren, het ventilatiesysteem en de airconditioning kunnen rook, brandresten en daarmee ook asbest zijn binnengekomen. Brandresten in de woning moeten worden opgeruimd. Dit kan het beste worden gedaan door een asbestverwijderingsbedrijf. Neem hiervoor contact op met jouw gemeente.

Wat kan ik zelf (wel en niet) doen?

Als je in jouw directe omgeving brandresten aantreft, laat deze dan liggen. Ga er niet doorheen lopen, want zo kun je via je schoeisel het mee jouw huis innemen. De schoonmaakploeg zal zo snel mogelijk bij je langs komen. Ga niet zelf de omgeving van jouw huis schoonmaken, tenzij het in- en uitgaan van je huis ernstig wordt belemmerd. In dat geval kun je met een zachte bezem de stukjes voorzichtig opzij schuiven. Dit wordt later door personeel van het verwijderingsbedrijf opgeruimd. De zachte bezem moet je daarna buiten goed met water bij een regenwaterput afspoelen. Doe geen brandresten en daarmee eventueel asbestverdacht materiaal in jouw eigen afvalemmer of –container.

Kan ik het asbest zelf opruimen?

Nee, dit wordt afgeraden. De gemeente of een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf zal zorgen dat er op een zorgvuldige manier wordt opgeruimd. Bij het onvoorzichtig opruimen van brandresten kunnen vezels vrijkomen. Hoewel het schoonmaken met alle zorgvuldigheid zal worden uitgevoerd, kan het zijn dat je achteraf nog stukjes asbesthoudend materiaal in jouw omgeving aantreft. Mocht dit gebeuren, dan kun je dit melden bij jouw gemeente. Laat de stukjes bij voorkeur liggen en voorkom dat kinderen ermee gaan spelen.

Mag ik zelf mijn woning schoonmaken en wat is dan de beste manier?

Laat stukjes asbesthoudend materiaal die in je woning terecht zijn gekomen liggen. Vraag bij de gemeente na wat je moet doen. In de meeste gevallen zal een gespecialiseerd asbestverwijderingsbedrijf het materiaal komen opruimen. Voor jouw gezondheid is er vaak geen bezwaar om het asbest zelf op te ruimen. Dit omdat de duur van de blootstelling aan asbest, door het schoonmaken, zeer kort is. Ook kan vaak met eenvoudige maatregelen worden voorkomen dat er vezels uit het materiaal vrijkomen. Er is dan geen sprake van blootstelling, en hiermee ook geen gezondheidsrisico. Als je het asbesthoudende materiaal zelf mag opruimen maak het dan nat schoon en gebruik geen stofzuiger. Als asbesthoudend materiaal nat is komen er geen vezels uit vrij. Bij gebruik van een huishoudstofzuiger kunnen wel vezels ontstaan en in de lucht van jouw woning worden geblazen.

Wie maakt mijn tuin schoon?

Een asbestverwijderingsbedrijf zal jouw tuin inspecteren en eventueel schoonmaken.

Er liggen nog brandresten in mijn tuin. Mag ik die zelf opruimen?

Nee, dit wordt afgeraden, omdat er asbest in kan zitten. Laat deze schoonmaak bij voorkeur over aan een asbestverwijderingsbedrijf. Neem hiervoor contact op met de gemeente.

Wie maakt de speeltuin/zandbak schoon?

Een asbestverwijderingsbedrijf zal de speeltuin/zandbak inspecteren en zo nodig schoonmaken.

Wie maakt mijn auto schoon?

Bij ernstige besmetting zullen de gemeente en de brandweer een afspoelplaats aanwijzen. Je zult daarover worden ingelicht.

Mag ik met mijn auto wegrijden als deze nog niet schoon is?

Rijd liever niet met een auto als er nog brandresten op liggen. Bij ernstige besmetting zullen de gemeente en de brandweer een afspoelplaats aanwijzen. Je zult daarover worden ingelicht.

Mag je over straat rijden en lopen?

Maak gebruik van de schoongemaakte routes en probeer niet door de brandresten te rijden of te lopen om verbrokkeling te voorkomen.

Mag mijn kind buiten spelen?

Ja, maar zorg dat je kind niet op een besmet gebied of met brandresten speelt. Kies een speelplek die schoon is.

Wat doe ik met mijn dieren?

Als de dieren in het getroffen gebied kunnen komen, wordt u geadviseerd om deze dieren binnen te houden om verspreiding van eventuele asbestvezels te voorkomen. De dieren mogen weer naar buiten zodra het asbest is opgeruimd. U krijgt daarover bericht van de gemeente.

Kan ik mijn hond uitlaten?

Ja, maar zorg dat jouw hond niet in het getroffen gebied kan komen en vermijd plekken waar veel brandresten liggen. Zo kun je voorkomen dat de hond brandresten opeet of aan zijn poten mee naar binnen neemt. Maak zo nodig de poten van de hond schoon voordat je met het dier weer naar binnen gaat.

Zit er nog asbest in het afgebrande pand? Zo ja, is dit gevaarlijk?

Het is mogelijk dat er nog materiaal aanwezig is waar asbest in zit. Een gespecialiseerd bedrijf heeft opdracht gekregen dit te onderzoeken. Zo nodig zal een gespecialiseerd asbestverwijderingsbedrijf het asbest opruimen. Het bedrijf neemt daarbij maatregelen om te voorkomen dat het asbest zich naar de omgeving kan verspreiden.

Hoe wordt asbest uit het afgebrande pand verwijderd?

Een gespecialiseerd asbestverwijderingsbedrijf heeft opdracht gekregen het asbest op te ruimen. Het bedrijf neemt daarbij maatregelen om te voorkomen dat het asbest zich naar de omgeving kan verspreiden. Omdat de werknemers van het asbestverwijderingsbedrijf bijna dagelijks met asbest omgaan en direct met asbest in contact komen, zullen zij beschermende kleding en ademlucht dragen.

Tijdens de schoonmaak is het mogelijk dat bepaalde voorzieningen gesloten zijn of bepaalde objecten niet betreden mogen worden.

De mensen die aan het opruimen zijn dragen beschermende kleding. Moet ik ook beschermd worden?

Omdat de werknemers van een asbestverwijderingsbedrijf bijna dagelijks met asbest omgaan en direct met asbest in contact komen, zullen zij beschermende kleding en ademlucht dragen. Voor jezelf is de blootstelling slechts kortdurend geweest en zijn deze beschermende maatregelen niet nodig.

Kan ik groenten/fruit/kruiden uit mijn tuin nog eten?

Eventuele asbestvezels worden niet opgenomen door de plant maar blijven aan de buitenkant zitten. Je moet de groenten uit je tuin voor gebruik extra goed schoonmaken. Zichtbaar vervuilde groenten kun je beter niet eten in verband met andere schadelijke stoffen die in brandresten zitten.