Voordat een gemeente een evenementenvergunning verleent, wordt advies gevraagd aan de GHOR, GGD en brandweer. Het advies van de GHOR is in belangrijke mate gericht op geneeskundige hulpverlening. Het accent bij de GGD ligt op de zogenoemde Technische Hygiënezorg: het beperken van infectierisico. Daarnaast moeten evenementen ook voldoen aan voorschriften op het gebied van brandveiligheid.

Evenementenwijzer Veiligheid & Gezondheid

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, Politie Eenheid Noord-Holland en GGD Hollands Noorden helpen, samen met de aangesloten gemeenten, het bewustzijn en de kennis omtrent het organiseren van veilige evenementen te vergroten. Samen werken we aan een veilige en gezonde leefomgeving.

Model Veiligheidsplan voor evenementen