Groslijstmethodiek en Prestatiemeten

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord werkt met de groslijstmethodiek. Groslijsten zijn lijsten van geïnteresseerde leveranciers, die in aanmerking kunnen komen voor enkelvoudige prijsaanbiedingen, meervoudige en enkelvoudige onderhandse aanbestedingen voor een aantal vooraf bepaalde producten of diensten.

Op dit moment heeft VRNHN alleen een groslijst voor “Flexibele schil Inkopers”.

Om de samenwerking tussen VRNHN en leveranciers van de groslijst te verbeteren maakt VRNHN gebruik van Prestatiemeten. Het biedt handvatten voor een gesprek over de wijze waarop we samenwerken, zodat we van elkaar kunnen leren en afspraken kunnen maken over de aanpak van verbeterpunten.

Overeenkomst inhuur derden

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord huurt expertise in als er geen overeenkomst is of als binnen de bestaande overeenkomsten geen passende expertise is. Het uitgangspunt is inhuur via de overeenkomsten voor:

  • Uitzendkrachten (tot en met salarisschaal 9 CAR-UWO);
  • Payroll (Schaal 1 t/m 18 CAR-UWO).

Als binnen deze overeenkomsten geen passende expertise is, wordt een nieuwe overeenkomst gesloten.

Groslijst “Flexibele schil Inkopers”

VRNHN heeft veel inkooptrajecten te doorlopen. Wanneer de hoeveelheid en gelijktijdigheid daarvan teveel is voor de eigen inkopers maakt VRNHN gebruik van een flexibele schil inkopers. Via onze groslijst “Flexibele schil Inkopers” kan iedere geïnteresseerde leverancier zich inschrijven. Geïnteresseerden schrijven in op het uitvoeren van een tijdelijke inkoop opdracht voor VRNHN. Voor deelname en de spelregels van deze groslijst verwijzen we u door naar de Groslijst “Flexibele schil Inkopers”.