Sommige gemeenten hebben expertise over brandveiligheid zelf in huis. Andere gemeenten vragen de brandweer van de veiligheidsregio om hulp en advies bij bouwplannen, vergunningaanvragen, toezicht bij de bouw of controle bij bestaande gebouwen.

Advies brandveiligheid bij planvorming nieuwbouw

Gemeenten kunnen de brandweer vragen advies te geven bij plannen of vergunningaanvragen voor de bouw van een ‘risicogebouw’. De brandweer adviseert dan tijdens de planvorming al hoe het gebouw zo brandveilig mogelijk gebouwd kan worden. Ook kan de brandweer toezicht houden tijdens de bouw en oplevering van een nieuw gebouw, zodat het pand aan de veiligheidsnormen voldoet.

Controle door brandweer in bestaande gebouwen

Daarnaast kan de brandweer bestaande gebouwen controleren: Zijn er goede vluchtplannen? Zijn noodwegen, nooduitgangen en nooddeuren nog goed aangegeven en makkelijk bereikbaar?

Advies brandweer over de inrichting van een gebied

Een gemeente kan de brandweer ook vragen om advies over de inrichting van de openbare ruimte en over bestemmingsplannen. Is een wijk goed bereikbaar voor hulpdiensten? Zijn er voldoende bluswatervoorzieningen nabij? Zijn er buisleidingen, gasleidingen, lpg-installaties of andere risicovolle objecten in de buurt? Dit zijn allerlei vragen waarmee de brandweer rekening houdt bij het adviseren.

De veiligheidsregio adviseert niet alleen over de veiligheid van gebouwen, maar is ook betrokken bij de veiligheid van evenementen. Meer informatie over waar je aan kunt denken als je een evenement organiseert.