Wat zijn de gezondheidsrisico’s van rook?

De directe gevolgen van het inademen van kleine hoeveelheden rook zijn prikkeling van ogen, neus, keel en luchtwegen. Deze prikkeling zorgt voor tranen en hoesten. Hoe hoger de concentratie rook die je inademt, hoe sneller deze klachten optreden en hoe heftiger je ze ervaart. De klachten verdwijnen vaak snel weer, zodra je in de frisse lucht bent en geen rook meer inademt. Mensen met gevoelige luchtwegen, bijvoorbeeld door astma of COPD, kunnen zich benauwd voelen of kortademig worden.

Wanneer specifieke stoffen bij de brand vrijkomen, krijg je dat zo snel mogelijk te horen. Specifieke stoffen zijn bijvoorbeeld asbest of dioxine. Je krijgt dan te horen wat je zelf kunt doen om je te beschermen tegen de effecten die deze stoffen kunnen hebben op jouw gezondheid.

Wat is een schadelijke hoeveelheid rook?

Wanneer je rook hebt ingeademd kun je last krijgen van prikkelende ogen, neus en luchtwegen. Je ogen kunnen gaan tranen en je kunt gaan hoesten. Hoe meer rook je hebt ingeademd, des te sneller jouw lichaam reageert en des te langer de klachten duren. Als je denkt dat je aan een schadelijke hoeveelheid rook bent blootgesteld en de klachten van irritatie blijven aanhouden, neem dan contact op met jouw huisarts.

Kan blootstelling aan rook blijvende gevolgen voor de gezondheid opleveren?

Zeer grote hoeveelheden rook inademen kan leiden tot aanhoudende problemen met de luchtwegen. Uit recent onderzoek blijkt nu ook dat kort en heel veel keer per jaar rook inademen de kans op longkanker doet toenemen. Brandweermensen moeten daarom adembescherming dragen als zij in de rook staan. Na een brand moeten zij daarom hun pakken en andere materialen goed schoonmaken.