Bevolkingszorg gaat er tijdens een ramp of crisis vanuit dat de mensen die dat zelf kunnen, verantwoordelijkheid nemen om zichzelf, en eventueel anderen, in veiligheid te brengen. Kortom: zelfredzaamheid. Bevolkingszorg richt zich om deze reden in de eerste plaats op de inwoners die hulp nodig hebben, omdat zij dit niet zelf kunnen organiseren.

In de voorbereidende fase bereiden gemeente en hulpdiensten zich zo goed als mogelijk voor op crises die van te voren te voorspellen zijn. Tijdens een ramp of crisis houden zij rekening met en maken zij gebruik van spontane hulp uit de samenleving.

Het Expertteam Bevolkingszorg ondersteunt gemeenten bij de hulp aan inwoners tijdens kleine en grote incidenten. In het magazine ‘Code Oranje’ staat meer achtergrondinformatie over de taken en mensen van dit Expertteam.

Benieuwd naar een verdere uitleg over wat Bevolkingszorg inhoudt? Bekijk hieronder het filmpje 'Wat is bevolkingszorg':

U bent niet akkoord gegaan met de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid. Daarom wordt inhoud uit externe bronnen niet getoond. Accepteer de het cookiebeleid om de geblokkeerde inhoud te tonen.

Hieronder lees je in het kort wat de verschillende processen van Bevolkingszorg inhouden.

Crisiscommunicatie

 • Informeren van inwoners: het naar buiten brengen van feiten over de situatie en het verloop van het incident, de genomen en de te treffen maatregelen en een toelichting op de aanpak van de crisis;
 • Schade beperken door te waarschuwen voor dreigende situaties en/ of handelingsperspectieven te geven tijdens incidenten;
 • Betekenis geven en duiden van de crisis. Wat betekent de crisis voor de samenleving?
   

Publieke zorg

 • Het opvangen, verzorgen en verplaatsen van niet zelfredzame getroffenen (mens en dier);
 • Zorg voor primaire levensbehoeften bij schaarste (denk aan voedsel, drinkwater, nutsvoorzieningen).
   

Omgevingszorg

 • Werkzaamheden op het gebied van milieuzorg, ruimte- en bouwbeheer om schade en leed als gevolg van een incident zo veel mogelijk te voorkomen, beperken en herstellen.
   

Informatie & Ondersteuning

 • Wanneer verwanten geen contact kunnen krijgen bij incidenten met veel slachtoffers, kan Bevolkingszorg optreden als tussenpartij om ervoor te zorgen dat verwanten gekoppeld worden aan hun dierbaren;
 • (Indien nodig) het coördineren van de registratie van getroffenen en schade;
 • Het ondersteunen en adviseren van het bestuur.
   

Voorbereiding nafase

 • Zorgen voor overdracht van openstaande acties van de regionale crisisorganisatie naar de gemeente(n);
 • Indien nodig het opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak voor de nafase;
 • Zorgdragen voor het herstel naar de normale situatie, inclusief psychosociale nazorg en rouwverwerking voor de mensen die betrokken zijn bij de ramp of crisis.