Nazorg

Soms kom je als patiënt in aanraking met aangrijpende gebeurtenissen. Slachtofferhulp staat altijd voor je klaar. Slachtofferhulp Nederland biedt juridisch advies, praktische hulp en emotionele steun als je slachtoffer bent geworden van een misdrijf, verkeersongeluk of ramp. Op de website van Slachtofferhulp Nederland vind je meer informatie en kun je een afspraak maken.

Klachten, signalen of complimenten

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is kritisch op haar handelen. Toch kan het gebeuren dat onze samenwerking met jou niet aan je verwachtingen voldoet, je niet tevreden bent of opmerkingen, suggesties of vragen hebt over onze samenwerking. Natuurlijk kan dit ook een compliment zijn! Wij horen dat graag van je. Wij zoeken dan samen naar een goede oplossing en/of beantwoorden jouw vragen. Hiermee lever je een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening.

Graag ontvangen wij jouw opmerking, suggestie, vraag of klacht via ons klachten- en signalenformulier. Een compliment achterlaten mag natuurlijk ook en kan via hetzelfde formulier.

Rechten en plichten

De rechtspositie van een patiënt is wettelijk beschermd. Als patiënt bij een ambulancedienst heb je recht op:

  • duidelijke informatie over jouw gezondheidstoestand;
  • om op basis van de informatie die je hebt gekregen van de hulpverlener te beslissen of je toestemming geeft voor onderzoek of behandeling;
  • inzage in jouw medisch dossier.

Naast rechten heb je ook een aantal plichten. Je bent bijvoorbeeld verplicht om:

  • de hulpverlener duidelijk en volledig te informeren zodat hij je op een verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen.
  • zoveel mogelijk mee te werken aan onderzoek en behandeling, door de adviezen en voorschriften op te volgen die de hulpverlener geeft.