Algemeen Bestuur

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is een overheidsorganisatie die namens de zeventien gemeenten in de regio taken uitvoert op het gebied van brandweer, ambulancezorg, risico- en crisisbeheersing, de meldkamer, het veiligheidshuis, bedrijfsvoering en geneeskundige hulpverlening bij crisissen en rampen. Alle zeventien burgemeesters vormen samen het Algemeen Bestuur. Voorzitter Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is burgemeester Piet Bruinooge van gemeente Alkmaar. Op 13 mei 2016 heeft het algemeen bestuur Steven van de Looij en Martin Smeekes benoemd tot directeur veiligheidsregio.

Het Algemeen Bestuur (AB) stelt de hoofdlijnen van het te voeren beleid en de financiële kaders vast. Elk lid van het AB legt binnen haar of zijn gemeenteraad verantwoording af over het door de veiligheidsregio gevoerde beleid. Het AB vergadert meerdere malen per jaar. Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen moeten veiligheidsregio's de vergaderstukken van openbare vergaderingen publiceren.

Bekijk hier het overzicht van de vergaderingen over 2018.

Vergaderstukken Algemeen Bestuur 2017

Datum                          Agenda     Vergaderstukken  Vastgesteld
13 februari 2017           Agenda      Vergaderstukken    Vastgesteld
3 maart 2017                Agenda      Vergaderstukken    Vastgesteld
7 juli 2017                     Agenda      Vergaderstukken    Vastgesteld
13 oktober 2017           Agenda      Vergaderstukken     nog vast te stellen
8 december 2017         Agenda      Vergaderstukken     nog vast te stellen

Deze burgemeesters hebben zitting in ons Algemeen Bestuur

 • Alkmaar
  Burgemeester P. Bruinooge
 • Bergen
  Burgemeester H. Hafkamp
 • Castricum
  Burgemeester T. Mans
 • Den Helder
  Burgemeester K. Schuiling
 • Drechterland
  Burgemeester M. Pijl
 • Enkhuizen
  Burgemeester J. Baas
 • Heerhugowaard
  Waarnemend burgemeester B. Blase
 • Heiloo
  Burgemeester H. Romeyn
 • Hollands Kroon
  Burgemeester J. Nawijn
 • Hoorn
  Burgemeester J. Nieuwenburg
 • Koggenland
  Burgemeester R. Posthumus
 • Langedijk
  Waarnemend burgemeester J. Hoekema
 • Medemblik
  Burgemeester F. Streng
 • Opmeer
  Burgemeester G.J. Nijpels
 • Schagen
  Burgemeester M. van Kampen
 • Stede Broec
  Burgemeester R. Wortelboer
 • Texel
  Burgemeester M. Uitdehaag