Jaarstukken

Terugblikken op een jaar is een mooi moment om te realiseren hoeveel we hebben gedaan om leed en schade te voorkomen en beperken voor onze inwoners en ondernemers. Ons werk deden we niet alleen, daar hadden wij anderen bij nodig. Ook dat laat ons jaarverslag zien.

Begroting

De begroting gaat over ons dagelijks werk, waarmee we leed en schade willen voorkomen en beperken. In de begroting lees je wat wij willen bereiken, welke ontwikkelingen we zien, wat we daarom gaan doen en wat dat gaat kosten. Dat inzicht laten we zien voor onze zes inhoudelijke programma’s. Deze programma’s zijn: ambulancezorg, brandweer, GHOR, de meldkamer, risico- en crisisbeheersing en zorg en veiligheid. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord voert taken uit voor zestien gemeenten en haar inwoners en ondernemers. Deze taken voeren wij uit binnen de financiële kaders die de gemeenten ons stelt.