De GHOR en het zorgnetwerk

Het document ‘De GHOR en het zorgnetwerk’ beschrijft de rol van de GHOR in het zorgnetwerk. Zo is hier te vinden wat de GHOR kan betekenen voor zorgpartners. Denk hierbij aan het aanbieden van planvorming en verbinden van partners in het netwerk. Het netwerk van de GHOR bestaat uit zorgpartners, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, huisartsenorganisaties en ambulancediensten. Maar ook uit gemeenten, politie, brandweer en defensie. Met alle partners wordt samengewerkt om tijdens grote incidenten zo goed mogelijk samen te werken. Voor zorgpartners gaat dit vooral over het waarborgen van hun zorgcontinuïteit bij incidenten. Hiervoor zijn scenario’s bedacht waarop zorgpartners zich voorbereiden. De GHOR ondersteunt hen hierbij.

Het gehele document bekijken? Download het bestand via onderstaande knop.

Formats Crisisplannen en scenariokaarten

Vanuit GGD GHOR Nederland zijn er diverse formats voor crisisplannen en scenariokaarten ontwikkeld. Deze worden aangeboden aan zorgpartners, zodat ze een goede basis hebben voor hun eigen organisaties. De GHOR kan uiteraard adviseren en ondersteunen bij het opstellen van de plannen. 

De formats zijn nagenoeg afgerond, maar nog niet definitief vastgesteld. Daarom vind je ze hier nog niet. Ben je een zorgpartner en heb je nu al behoefte aan inzage in deze formats? Stuur dan een e-mail naar ghorketenverbinding@vrnhn.nl.