Er is een asbestbrand in de buurt, wat moet ik doen?

Ga naar binnen, sluit ramen en deuren en schakel jouw ventilatiesysteem uit. Help mensen in jouw omgeving om ook uit de rook te blijven. De wind kan de rook verspreiden, zodat je rook kunt zien en ruiken. Deze rook kan asbestvezels en asbestresten (flinters) bevatten. Om blootstelling en hiermee gezondheidsrisico’s te voorkomen is het het beste om uit de rook te blijven. Zorg dat je ook in en rondom je woning geen rook inademt.

Hoe kan ik asbest herkennen?

Alleen een laboratorium kan met 100% zekerheid vaststellen of een materiaal of product asbest bevat. Asbest is ook niet op kleur te herkennen. Wel is het mogelijk producten of materialen te herkennen waarin mogelijk asbest zit. Producten en gebouwen geproduceerd na 1993 bevatten geen asbest, omdat sinds 1993 het gebruik van asbest is verboden. Vaak is er sprake van asbestcement dat verwerkt is in een vlakke plaat, vlakke gevelplaat met coating, schoorsteen of luchtkanaal, bloembak, standleidingen, golfplaat, dakgoot en regenpijpen.

Kan de brandweer asbest meten?

Gebouwen van voor 1994 kunnen asbest bevatten. Als niet zwart op wit vaststaat of een object van voor 1994 volledig van asbest gesaneerd is, is het object potentieel ‘asbestverdacht’.  Een Adviseur Gevaarlijke Stoffen van onze brandweer bepaalt of het pand asbestverdacht is. Als dat zo is vragen we een gecertificeerd bedrijf om ook ter plaatse te komen met een mobiel laboratorium om de deeltjes die bij de brand vrijkomen te onderzoeken. Zij stellen dan vast of het daadwerkelijk om asbest gaat, om welk soort asbest het gaat en onderzoeken ter plekke tot waar de asbestdeeltjes verspreid zijn.

Wat gebeurt er met asbestvezels die worden ingeademd?

Vezels kunnen door inademen in de longen terechtkomen. Sommige vezels worden weer uitgeademd en andere worden door het lichaam afgevoerd. Soms blijven vezels in de longen achter en kunnen na vele jaren longkanker of mesothelioom (long- of buikvlieskanker) veroorzaken.

Ik ben zwanger. Loopt mijn ongeboren kind of ik extra risico?

Nee, er is geen extra risico voor zwangere vrouwen. Er is geen risico voor het ongeboren kind.

Ik heb in de rook gestaan. Heb ik dan extra asbestvezels binnen gekregen?

De kans dat je veel asbestvezels hebt ingeademd is klein.

Ik heb in de rook gestaan. Wat moet ik met mijn kleding doen?

Trek vieze kleding voorzichtig uit en was het in de wasmachine. Gewassen kleding kan gewoon weer gedragen worden. Spoel jouw schoeisel schoon met water vóórdat je jouw huis binnen gaat. Mocht dat niet mogelijk zijn dan kun je de schoenen het beste schoonborstelen met een zachte borstel/of neem schoenen af met een natte doek.

Ik moet erg hoesten, heb ik asbestvezels ingeademd?

Inademen van asbestvezels veroorzaakt geen hoesten. Mogelijk heb je in de rook gestaan waardoor jouw luchtwegen zijn geïrriteerd. Deze klachten verdwijnen meestal vanzelf. Als de klachten toch lang blijven aanhouden, kun je het beste jouw huisarts raadplegen. Mensen met bestaande luchtwegklachten kunnen hier sneller last van krijgen.

Wat moet ik doen als ik mogelijk asbestvezels heb ingeademd?

Ieder mens ademt asbestvezels in. Deze zitten van nature in de lucht. De totale hoeveelheid vezels die iemand inademt, bepaalt het risico op kanker: hoe meer vezels, des te groter het risico. Het is niet waarschijnlijk dat je (veel) vezels hebt ingeademd. De kans dat je hier gezondheidsklachten van krijgt, is daarom verwaarloosbaar klein.

Wij wonen in het getroffen gebied, wat moet ik met mijn huisdier doen?

Voor dieren in het getroffen gebied, geldt het advies om deze binnen te houden. De dieren mogen weer naar buiten zodra duidelijk is dat het gebied schoon is. Dit zal door de gemeente gecommuniceerd worden.  

Ik heb dieren die in de wei staan in het getroffen gebied. Wat moet ik doen?

Als het niet mogelijk is om de dieren binnen te halen, wacht dan de specifieke adviezen af van de hulpdiensten of gemeente nadat de brand onder controle is.