Advies van de brandweer en GHOR

Als experts op het gebied van een (brand)veilige omgeving geeft ons brandweerteam Risicobeheersing risicogericht advies over omgevingsvergunningen die door initiatiefnemers worden ingediend bij de gemeenten. Daarnaast geven zij advies over omgevingsplannen van gemeenten zelf. De expertise van Risicobeheersing richt zich ten eerste op de veiligheid van inwoners. Bij de bouw van een nieuw pand adviseren onze brandweerexperts bijvoorbeeld om een automatisch brandmeldsysteem te installeren, zodat alle aanwezigen én de brandweer snel worden gealarmeerd als er brand uitbreekt. Ook onze collega’s van de GHOR bieden advies aan gemeenten, onder meer over de bereikbaarheid van ambulances; kunnen zij goed en snel aanwezig zijn als er hulp nodig is?

plaatje met tekst: vereenvoudiging van het omgevingsrecht

Vroeg deelnemen aan Omgevingstafels

Om plannen goed te kunnen beoordelen, organiseren gemeenten per 1 januari 2024 ‘Omgevingstafels’, waarbij diverse ketenpartners aan tafel worden uitgenodigd. Zoals team Risicobeheersing en de GHOR, maar ook onze partners GGD en de Omgevingsdienst (OD). Soms zit de initiatiefnemer zelf ook aan tafel. Onze missie is om een sterke partner aan tafel te blijven, door in een vroeg stadium met de gemeenten mee te denken vanuit onze expertises.

Bekijk ook deze video van Brandweer Nederland over de Omgevingswet:

Lees onze brochure!

Hoe zijn wij als veiligheidsregio, de GGD en OD van meerwaarde bij omgevingsvraagstukken? Samen maakten we een brochure voor onze gemeenten om onze expertises van elkaar te onderscheiden en beter toe te lichten. Download deze via de knop hieronder. Zo richten wij ons vanuit de veiligheidsregio onder andere op veiligheid, risicobeheersing en crisisbestrijding. De GGD biedt expertise op onder andere de gezondheid van inwoners. En de OD richt zich onder meer op thema’s als milieu en natuur. 

U bent niet akkoord gegaan met de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid. Daarom wordt inhoud uit externe bronnen niet getoond. Accepteer de het cookiebeleid om de geblokkeerde inhoud te tonen.

Vragen?

Bent u inwoner? Neem contact op met de gemeente waarin u een plan wilt realiseren. Werkt u bij een gemeente of andere organisatie? Stuur een e-mail naar risicobeheersing@vrnhn.nl. Werkt u voor lokale of regionale media? Stuur dan een bericht naar communicatie@vrnhn.nl.