Alle partners kunnen een casus aanmelden die voldoet aan de criteria bij het Zorg- en Veiligheidshuis. Zij vragen dan een Individueel Casus Overleg (ICO) aan via het online aanmeldformulier. Als alle gegevens compleet zijn wordt de casus besproken in de wekelijkse triage van het Zorg- en Veiligheidshuis. In het formulier wordt onder andere gevraagd naar: 

  • Naam betrokkene(n) met BSN en geboortedatum en adresgegevens;
  • Aanleiding voor het aanmelden van de casus;
  • Doel van het ICO, wat wilt u bereiken?
  • Betrokken partners die uitgenodigd kunnen worden bij het ICO, met contactgegevens (naam, organisatie, telefoonnummer en e-mailadres)

Meld de casus vóór maandagmiddag 12.00 uur aan voor bespreking in de triage op dinsdag van diezelfde week.

Triage: iedere dinsdag

Als alle gegevens compleet zijn, wordt de aanmelding in de triage van het Zorg- en Veiligheidshuis besproken. Deze vindt elke dinsdag plaats. In de triage wordt de aanmelding beoordeeld door medewerkers van het Zorg- en Veiligheidshuis en enkele directe partners zoals de politie, Reclassering Nederland en het Openbaar Ministerie. Na de triage ontvangt de sleutelpartner die de casus heeft aangemeld terugkoppeling of er een ICO wordt georganiseerd. In dat geval zorgt de melder ervoor dat de betrokkene hiervan op de hoogte is, tenzij dit niet gewenst is (bijv. bij een lopend strafonderzoek of veiligheid van partijen).