Alle partners kunnen een casus die voldoet aan de criteria aanmelden bij het Zorg- en Veiligheidshuis, door een individueel casusoverleg (ICO) aan te vragen. Zij kunnen een beveiligde e-mail naar veiligheidshuis@vrnhn.nl sturen, met daarin de volgende gegevens:

  • Naam betrokkene(n) met BSN en geboortedatum en adresgegevens;
  • Aanleiding voor het aanmelden van de casus;
  • Doel van het ICO, wat wilt u bereiken?
  • Betrokken partners die uitgenodigd kunnen worden bij het ICO, met contactgegevens (naam, organisatie, telefoonnummer en e-mailadres)

De volledige aanmelding mag maximaal 1 A4 zijn.

Meld de casus vóór maandagmiddag 12.00 uur aan voor bespreking in de triage op dinsdag van diezelfde week.

Triage: iedere dinsdag

Als alle gegevens compleet zijn, wordt de aanmelding op de triage van het Zorg- en Veiligheidshuis besproken: iedere dinsdag om 13.00 uur. Medewerkers van het Zorg- en Veiligheidshuis, Reclassering, Politie en OM zijn dan aanwezig om de casus te beoordelen. Na de triage ontvangt de sleutelpartner die de casus heeft aangemeld terugkoppeling of er een ICO wordt georganiseerd. In dat geval zorgt de melder ervoor dat de betrokkene hiervan op de hoogte is, tenzij dit niet gewenst is (bijv. bij een lopend strafonderzoek of veiligheid van partijen).